Foto: Maria Svensk/Ikon

Kyrkvaktmästare - Vikariat 100%

Till Tännäs-Ljusnedals arbetsområde tom. 30 september 2024

Vad vi erbjuder:

Vårt mål är att skapa en levande församling med gemenskap, nära relationer och förtroende. Vi vill vara relevanta för vår samtids frågor och skapa trygga mötesplatser. Målet är också en väl fungerande begravningsverksamhet och fastighetsförvaltning med etiska värderingar där medarbetare agerar på ett respektfullt och professionellt sätt. Som kyrkvaktmästare medverkar du till att utveckla och modernisera begravningsverksamheten, förvalta kulturhistoriska byggnader och platser samt stödja vid gudstjänster och kyrkliga handlingar.

Vi söker dig som vill:

·         Medverka vid gudstjänster och kyrkliga handlingar
·         Arbeta med kyrkogårdsförvaltningens olika moment såsom gravskötsel,                gravsättning och kyrkogårdsskötsel och serviceverksamheten.
·         Arbeta med skötsel av kulturbyggnader, mindre reparationer och service                av byggnader och maskiner, viss lokalvård och övrig fastighetsskötsel. 
·         Arbeta med skötsel av grönyteområden och snöröjning.

Vem är du?

 • Du har gymnasieutbildning. Utbildning inom trädgård, grönyteområden och /eller reparation av maskiner är meriterande.
 • Du har erfarenhet av utomhusarbete, serviceyrken, parkarbete/grönyteområden eller arbete inom vaktmästeri/fastighetsskötsel.
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Svenska kyrkan är meriterande
 • Du har dator- och telefonvana och kan använda dig av enklare datorprogram såsom tidsredovisning och bokningsprogram, Microsoft 365 eller Teams
 • Du har goda kunskaper i svenska tal och skrift.
 • Du har ett intresse av att förvalta och utveckla kyrkogårds- och fastighetsskötsel ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.
 • Du har ett intresse för tekniska lösningar som kan implementeras i kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen.
 • Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och du ser möjligheter i förändringar.
 • Du har god förmåga att både arbeta självständigt såväl som i team.
 • Du är en lojal medarbetare i ditt arbete, mot verksamheten och organisationen.
 • Du är trygg, stabil och har självinsikt. Du ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. 
 • Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat
 • Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera.

Övrigt

Tjänstgöringsgrad 100 %. Vikariat fram till 2024-09-30.
Din huvudsakliga arbetsplats är i Tännäs-Ljusnedals område, men som del i Tännäs-Hedes arbetslag kan det även innebära arbete i Hedebygdens församling. 

Arbetet är delvis fysiskt krävande
Du ska ha körkort B och tillgång till egen bil. BE- kort är meriterande.
Helg- och kvällstjänstgöring förekommer
Du är medlem i Svenska kyrkan

Tillträde efter överenskommelse

Ansökan med sedvanliga ansökningshandlingar skickas till: harjedalens.pastorat@svenskakyrkan.se
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För mer information:

Kyrkogårds- och fastighetschef 
Emma Matsson 010- 470 01 25
emma.mattsson2@svenskakyrkan.se

Fackligt ombud, Kommunals fackförbund
E-post: mellerstanorrland@kommunal.se

I samband med att du lämnar in din ansökan till Härjedalens pastorat samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Ytterligare information om personuppgiftsbehandling finns att läsa på vår hemsida:

https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/dataskyddsforordningen---gdpr