Hjärtan på himmel
Foto: Gerd Altmann

Gudstjänster och andakter

Vi firar regelbundet gudstjänst och växlar plats mellan våra vackra kyrkor, bygdegårdar och natur, och ibland öppnar några av våra församlingsbor upp sina dörrar och inbjuder oss att fira gudstjänst hemma hos dem.

Andakter hålls på äldreboendet Svedjegården och i församlingshemmet i Ytterhogdal.

Utöver det familjegudstjänster, musikgudstjänster och konserter vid tillfälle.