Grav med blommor
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Gravskötsel

Ansvaret för skötseln av kyrkogårdarna delas mellan kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna.

Vården av en gravplats är enligt gällande lagstiftning gravrättsinnehavarnas ansvar. Foto: Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation Foto: Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation

Grundskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för grundskötseln av alla ytor på våra kyrkogårdar. Vill man få hjälp med att plantera blommor på graven så krävs det att man tecknar ett blomskötselavtal. 

Blomskötselavtal

Man kan precis som tidigare köpa blomsterplantering och skötsel av rabatten på graven. Vi planterar sommarblommor efter järnnätterna, ljung på hösten och tänder ljus under allhelgonahelgen. Man kan naturligtvis sköta detta själv om man vill. 
Klicka här för att komma till våra blomskötselavtal.