Gravrättsinnehavare sökes

Vi efterlyser gravrättsinnehavare till ett stort antal gravplatser på våra kyrkogårdar. Ser ni en sådan här skylt på en gravplats, så beror det på att kyrkogårdsförvaltningen saknar aktuell uppgift om gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltningen har inlett ett arbete med att hitta gravrättsinnehavare (ägare) till alla gravplatser på kyrkogårdarna. Kanske har tidigare innehavare avlidit eller man har avböjt gravrätten.

Enligt begravningslagen måste varje gravplats ha en gravrättsinnehavare. Därför sätter vi ut skyltar i anslutning till de gravar där det saknas uppgifter om gravrättsinnehavare. Hör ingen av sig inom två år riskerar gravrätten att upphöra. Ser ni en sådan grön skylt vid någon av de gravar ni brukar besöka så ber vi er ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen, se kontaktinformation nedan. Kanske har ni de uppgifter vi behöver för att koppla ihop gravplats med gravrättsinnehavare. Likaså om man vill säga upp eller avstå gravrätten.