Foto: Gustaf Hellsing

Energiåtgärder i Härjedalens pastorat

Med anledning av den nationella energikrisen 2022/2023 genomför vi i Härjedalens pastorat åtgärder som en solidaritetshandling

Vi går nu mot en vinter då den nationella och internationella energikrisen kommer att påverka hela samhället. Experter talar om minst fördubblade elpriser, betydligt högre än det för dem i energizon 3 och 4. Sverige är också en del av Europas energiproducenter. Det som sker i Europa kommer också att påverka Sverige. Vi kommer alla att behöva spara på energiförbrukningen, både kyrkor, samhällsfunktioner, företag och medborgare. Oavsett om man har bundna avtal eller inte, så är det endast genom en gemensam nationell insats som vi kan bidra till att elen som produkt räcker till för både inhemsk och europeisk marknad. Som kyrka har vi här ett särskilt solidaritetsansvar.

De scenario vi ser framför oss nu närmast är att energin i landet räcker men alla måste spara: Härjedalens pastorat har bundna avtal men väljer ändå att dra ner betydligt på elförbrukningen. Detta för att solidariskt bidra till den nationella elförsörjningskapaciteten och om möjligt hjälpa till att minska kostnaderna för hushållen.
Efter samtal i ledningsgrupp och i arbetslag har vi tagit beslutet att, med början efter Allhelgonahelgen, ska pastoratet kallställa alla kyrkor, kapell och andra aktuella byggnader. Detta ska gälla fram till påsk 2023, med undantag för jul.

Ett församlingshem och en kyrka i varje församling är undantagna; det är där som församlingsverksamheten och alla gudstjänster får ske. Vilka dessa kommer att bli beslutas av varje verksamhetschef i samråd med personalen och med utgångspunkt i verksamheten.
Förrättningar, såsom dop, begravningar och vigslar sker som vanligt i alla kyrkor och kapell, dessa kommer då att värmas upp för ändamålet. All personal har, med sin speciella kunskap och expertis, kommit fram till att dessa åtgärder är önskvärda och genomförbara. 

Vidare ska alla, det vill säga personal, förtroendevalda och frivilliga, se till att släcka all onödig belysning och vara sparsamma med energiförbrukningen i allmänhet.

Vi tar även höjd för kraftfullare restriktioner från stat och kommun och planerar för detta. Skulle vi stå inför elransonering och periodvis avstägning av elen kommer vi att meddela vilka ytterligare ågärder vi planerar att genomföra.

Vi hoppas att ni som församlingsbor och besökare har förståelse för de åtgärder vi känner är nödvändiga för att bidra till ett förbättrat energiläge och med en förhoppning att det kan lindra hushållens kostnader och upprätthålla samhällsbärande funktioner.