Foto: Gustaf Hellsing

Energiåtgärder i Härjedalens pastorat

Med anledning av den de ökade energikostnaderna behöver Härjedalens pastorat vidta energisparande åtgärder. 

Under hösten 2022-våren 2023 utfördes en del energibesparingsåtgärder som en solidarisk handling för att minska förbrukningen under de kallaste månaderna.

Åtgärderna varierade i pastoratet och det såg olika ut i de fyra församlingarna.

Då priset för el kommer att fördubblas för 2024 i Härjedalens pastorat behöver pastoratet vidta kraftigare åtgärder för att minska förbrukningen och kostnaderna. Det behöver också se lika ut i våra församlingarna. Våra kyrkor är gamla och energikrävande, och vårt klimat gör att det går åt extra mycket energi för att värma upp dessa till en behaglig temeratur.

Efter samtal med förtroendevalda och i ledningsgruppen har vi tagit beslutet, med början efter Allhelgonahelgen, att pastoratet ska kallställa alla kyrkor, kapell och andra möjliga byggnader. Detta ska gälla fram till påsk 2024, med undantag för första advent och julhelgen samt undantag för en konserthelg.

Församlinghem och en kyrka i varje församling är undantagna; det är där som församlingsverksamheten och alla gudstjänster får ske. Dessa kyrkor blir Funäsdalens kyrka, Hede kyrka samt Svegs kyrka. I Ytterhogdal firas gudstjänsterna i församlingshemmet. 

Dop för våra församlingarnas barn och begravningar är undantagna begränsningen av kyrkor. Bokade kyrkor kommer då att värmas upp för ändamålet. Dop bokas med fördel i de redan uppvärmda kyrkorna eller i församlingshemmen för att spara energi, men vi ger mer utrymme för önskemål av kyrka till dopfamiljerna. Redan bokade vigslar kommer att genomföras, men nya kommer inte bokas i de kyrkor som kallställs under perioden fram till påsk. Dessa hänvisas till de redan uppvärmda kyrkorna.

Vi hoppas att ni som församlingsbor och besökare har förståelse för de åtgärder vi känner är nödvändiga för att klara de ökade energikostnaderna.