En flaska handsprit står bredvid psalmboken i kyrkbänken. På kroken bredvid hänger ett munskydd.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Corona - aktuellt för Härjedalens pastorat

Pastoratets restriktioner tas bort från och med onsdag 9 februari.

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Svenska kyrkan i Härjedalen kommer, från och med onsdag 9 februari, ta bort alla restriktioner som gäller för pastoratet. 

Vi uppmanar till fortsatt försiktighet och att du kommer till våra gudstjänster och verksamheter frisk och utan förkylningssymptom. Deltagande i våra gudstjänster och verksameter sker på eget ansvar, och du som är ovaccinerad bör vara extra försiktig.

Allt eftersom kommer även våra verksamheter att öppna upp. Det sker utifrån de olika församlingarnas bemanning och förutsättning, så håll koll på våra Facebook-sidor och i kalendern för mer information.

MYNDIGHETSREKOMMENDATIONER FRÅN DEN 9 FEBRUARI
Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/februari/de-flesta-atgarder-mot-covid-19-upphor-den-9-februari/