Rosor som är lite vissna och fulla av regndroppar.
Foto: Jane Vikberg

Blomskötsel

I Härjedalens pastorat erbjuder vi våra gravrättsinnehavare att beställa plantering av sommarblommor, höstljung, ljuständning till allhelgonahelgen samt vattning och rensning.

Blomskötselavtal

Blomskötselavtal kan tecknas med kyrkogårdsförvaltningen. 
Senaste beställningen för avtalen är 15:e mars, och är ettårsavtal som fortlöper tills någon part säger upp det. I avtalet ingår att vaktmästarna får lådorna på plats, blommor planteras och vattnas samt att ogräs resas. En prisökning sker enligt KPI varje år.

Självbevattnande blomlåda

För att kunna teckna blomskötselavtal så krävs det att det finns en självbevattnande blomlåda. Om du inte har en sådan så kan man beställa en av kyrkogårdsförvaltningen.

Priser

  • Självbevattnande blomlåda:         1630 kr (engångskostnad)
    Krav för att kunna teckna blomskötselavtal
  • Blomskötsel:                                  1100 kr/år 
    Inkluderar blommor till sommaren, ljung till hösten och ljuständning till allhelgonahelgen
  • Bara ljuständning:                          130 kr/år
    Inkluderar bara ljuständning till allhelgonahelgen. Sista beställningsdag 30:e september.