Grav. Duva.
Foto: Jenny Michanek

Begravningsverksamheten

Med begravningsverksamhet menas alla de olika åtgärder som har direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna. I vår organisation har pastoratet - och inte församlingarna - ansvaret för begravningsverksamheten, även om kyrkogårdarna finns lokalt i Härjedalens pastorat.

Att välja gravplats

Att ha en gravplats att besöka och vårda, det är för många människor en viktig del i sorgearbetet. Besöken vid graven skapar rutiner i vardagen. Omsorgen om de avlidna nära och kära fortgår och minnet vårdas. En gravplats består av en eller flera gravar. Minneslundar och askgravlundar är gemensamma gravområden bestående av flera gravar.
För mer information om de olika typerna av gravskick, klicka här.

Om gravrätt

För gravplatser med gravrätter får upplåtelsetiden vara minst 15 år och högst 50 år, eller i vissa fall för alltid. Upplåtelse av en gravplats med gravrätt i samband med gravsättning är alltid kostnadsfri i 25 år.

Vi går rutinmässigt igenom gravregistret för att kontrollera att vi har korrekta uppgifter på alla gravrättsinnehavare. Vi skickar ut brev och begär in uppgifter för komplettering. Vänligen fyll i och skicka tillbaka uppgifterna till oss, så vi inte tar bort gravar som är aktuella för Er.
Vi skyltar också gravar där vi saknar uppgifter om gravrättsinnehavare, för mer information, klick här.

Gravskötsel/Blomskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat har valt att inte ta betalt för gravskötsel.
Vill du teckna blomskötselavtal eller har du frågor kring gravar, gravrätter hör av dig till kyrkogårdsförvaltningen så hjälper vi dig. 
För mer information om blomskötselavtal, klicka här.

Gravlyktor och marschaller får sättas på gravplatsen. Tänk på att marschaller kan sota ner gravvården.

Vatten finns i kranarna från slutet av maj till mitten av oktober. Vaser av plast finns vid därför avsedda ställ och vi är tacksamma om ni sätter tillbaka vaserna efter användning.

Gravstenssäkerhet

Kontroll av gravstenssäkerhet utförs regelbundet. Gravstenen stöttas eller läggs ner om den inte anses säker. Vi skickar brev till gravrättsinnehavaren om gravstenen behöver åtgärdas. Observera också om vi har skyltat graven. Det kan hända att vi saknar uppgifter om aktuell gravrättsinnehavare och gravrätten riskerar då att förverkas och stenen kan komma att tas bort. 
För mer information om säker gravsten, klicka här.

I begravningsverksamheten ingår

• att se till att det finns ett tillräckligt antal gravplatser
• att ta emot stoft för förvaring och visning
• att svara för kremering
• att gravsätta
• att tillhandahålla begravningslokal för alla oavsett trosuppfattning
• att hålla personal, byggnader, maskiner och övrigt som behövs för att sköta och underhålla begravningsplatserna

Vem betalar för begravningsverksamheten - Begravningsavgift?

Begravningsavgiften är obligatorisk och betalas alltså av alla som har en förvärvsinkomst och betalar kommunal skatt, oberoende av den enskildes trosuppfattning.