Meny

Så påverkas Haparanda församlings verksamheter av Corona

I nuläget behöver vi alla vara extra rädda om varandra och göra vad vi kan för att förhindra smittspridning. Fortsätt vara noga med handhygienen, stanna hemma om du har förkylnings symptom och ta del av ansvariga myndigheters information.

Kyrkan ställer om

Dessa ändringar gäller från och med måndag den 23 mars.

I tider som dessa är det viktigt att kunna fortsätta möta människor och finnas tillgänliga för de som behöver det. Verksamhet som riktar sig till barn och unga fortsätter tillsvidare, men där det är möjligt kommer verksamheten att bedrivas utomhus.

Om inte annan information ges kommer verksamheten för barn att fortsätta inomhus med restriktioner. Detta rör Nikkala barngrupp, Seskarö barngrupp, Öppna förskolan (Haparanda), Öppna förskolan (Karungi), UG Marielund, UG Karungi, Barnkören på Seskarö.

Fika i grupperna serveras i engångsförpackningar. Du kan även ta med egen matsäck om du vill.

Besök hemma hos äldre och sjuka gör uppehåll, inga andakter på Klippan och Lunden, istället håller församlingen kontakt via telefon.

Promenad och samtal

Vi samlas och promenerar tillsammans med personal från församlingen. Det ska ges möjlighet till samtal och reflektion under promenaderna. Varje måndag kl. 09.00 samlas vi vid Haparanda församlinghem.

Kyrkan håller öppet (veckoprogram) Haparanda

Med det rådande läger kommer Haparanda kyrka att vara öppen dagtid:

Måndag-Fredag kl. 07.00-16.00

Tisdag kl. 11.30-12.00 Liten konsert i kyrkan, möjlighet till ljuständning

Torsdag kl. 18.00-19.00 Allsång och Andakt med möjlighet till samtal på svenska/suomeksi

Fredag kl. 09.00 sänds Webbandakt inför helgen på Facebook kl. 9/Nettihartaus suomeksi joka toinen viikko klo. 9 Facebookissa

Gudstjänsten från Haparanda kyrka live sänds på Youtube varje söndag kl. 11.00

Kyrkan håller öppet (veckoprogram) KARUNGI

Med det rådande läger kommer Karl Gustav kyrka att hålla öppet dagtid

Måndag-Fredag kl. 07.00-16.00

Onsdag kl. 18.00-19.00 Allsång och Andakt med möjlighet till samtal på svenska och/ja suomeksi

Fredag kl. 09.00 Webbandakt inför helgen på Facebook

Gudstjänsten från Haparanda kyrka live sänds på Youtube varje söndag kl. 11.00

Kyrkan ställer in 

All verksamhet som riktar sig till äldre besökare ställs in tillsvidare, förutom Gudstjänster. 

Detta berör Träffpunkt/Taukopaikka, Livet som ett Lapptäcke, Write your-self gruppen, Suomenkielinensururyhmä, Haparanda kyrkokör, Trivselsång, Karungi Kyrkokör, Lounatuuli.kuoro och Världens kör.

Ärtsoppan och Taco kvällarna ställs in.

Konfirmationsundervisningen och konfirmationer flyttas fram.

Gudstjänster

Svenska kyrkan anpassar som verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Haparanda församling följer utvecklingen och kommer att utgå från allmänna råd från Svenska kyrkan på nationell nivå och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Kyrkan är en trygg punkt för många, särskilt i tider av kris. För Haparanda församling innebär detta att vi firar gudstjänster som vanligt i våra kyrkor. Vi ber att vi respekterar de som vill sitta på avstånd i kyrkan.

Prästen kommer under nattvardspsalmen att gå ut i sakristian och tvätta händerna med tvål och vatten. Vid nattvarden uppmanar vi alla som vill komma fram till nattvarden att doppa brödet i bägaren eller bar ta emot brödet. Vill du vara med i gemenskapen men inte ta emot nattvarden så lägger du din högra hand på vänster axel. Psalmböcker kommer inte att delas ut av kyrkvärdar. Inget kyrk fika.

Gudstjänster i webben

Tillsammans gör vi vad vi kan för att skydda de som är nedsatta, så känner du dig förskyld på något sätt, stanna då hemma och följ med i gudstjänster i radio och tv.. Gudstjänsten från Haparanda kyrka live sänds på Youtube varje söndag kl. 11.00

Kom ihåg också församlingens Webbandakt inför helgen på fredag kl. 09.00

Diakoni och samtal

Diakonen håller öppet sin mottagning från måndag till onsdag för rådgivning och akuta diakonala ärenden. 

Om Du känner oro och vill prata med någon, kan Du vända Dig till församlignens präster och diakon. Ring till församlingen på tfn. 0922-29290.

 

MED RESERVATION FÖRT ÄNDRINGAR