Foto: Juha Rauhala

Lappträsk kyrka

Någon gång i början av 1930-talet väcktes tanken på att bygga en gudstjänstlokal i Lappträsk. Från början hade man närmast tänkt bygga ett bönhus. Karl Gustavs kommun hade som gåva skänkt en del av det gamla skolhuset i Kukkola till Lappträsks byamän för detta ändamål.

I mars 1946 bildades stiftelsen Lappträsk kapell. 1948 uppfördes kapellet efter att ha fått en jordområde avstyckat från hemmansägare Oskar Larssons fastighet.

Vid biskopsvisitationen i Karl Gustavs församling i maj 1939 framlades som ett byns huvudönskemål att ett kapell skulle byggas. Emellertid kom andra världskriget emellan, och först efter krigets slut kom frågan upp på nytt.


Den 11 mars 1946 bildades Stiftelsen Lappträsk kapell, som hade som ändamål att uppföra och som ägare inneha och förvalta ett kapell. Stiftelsen förvaltades av en styrelse bestående av kyrkoadjunkten Sten Stenberg som ordförande samt ledamöterna landstingsman Einar Forsberg, hemmansägarna Otto Nilsson, Oskar Nordkvist och Oskar Eklund samt folkskollärare Herman Bäck.
Sedan Lappträsks byamän vid ett sammanträde den 24 mars 1946 beslutat överlåta de tillgångar som fanns för det planerade bönhuset, bestämdes att virket från Kukkola gamla skolhus skulle försäljas. En försäljning som inbringade kr 922,25. Tillhopa med en gåva på 1.000 kr från kyrkliga syföreningen blev detta byns första grundplåt till kapellet.

Styrelsen gav arkitekten Bertil Höök uppdraget att utföra ritningar till kapellet. I juni 1948 förelåg ett förslag som styrelsen sedan antog. Kapellet med en längd av 15,5 m och en bredd av 8,5 m har mellan 175 och 200 sittplatser om även läktarens medräknas.
Den 23 november 1948 erhöll stiftelsen köpebrev på ett jordområde, Lappträsk 10:8, om 0,74 hektar, avstyckat från hemmansägare Oskar Larssons fastighet, varpå kapellet kom att uppföras.

På förslag av styrelsen utsåg domkapitlet den 18 december 1948 kyrkoherde J. A. Degerman till ordförande i styrelsen efter pastor Sten Stenberg, som den 1 maj 1948 tillträtt komministraturen i Fällfors.
Bygget, som pågick1949–1952, utfördes i stor utsträckning som frivilliga dagsverken av byborna. Grundgrävningen påbörjades den 28 mars 1951. Vid slutet av 1951 hade klockstapeln färdigställts. Kyrkklockan monterades den 21 november 1951 av Klockgjuterifirman K. G. Bergholtz & Co.

Söndagen den 16 november 1952 blev en stor dag i byns historia, då dess kapell, frukten av en enastående offervillighet, invigdes för sitt ändamål av biskop Bengt Jonzon.
År 1957 invigdes kyrkogården av biskop Ivar Hylander. Vid detta tillfälle ändrade även biskopen kapellets namn till ”Lappträsk kyrka”.
År 1979 genomfördes en sammanslagning med Karl Gustavs församling varvid Stiftelsen Lappträsk kapell upphörde.