Utö kyrka

Välkommen till gudstjänst, dop, vigsel, begravning och många fina upplevelser i den vackra gula kyrkan på Utö. Vid sjön finns en minneslund, vackert belägen där man kan sitta i lugn och ro och se ut över havet.

Haninge pastorat har genom en upphandling valt en totalentreprenör för genomförande av åtgärder (enl. förfrågningsunderlag) gällande fukt-och klimatproblematik i kyrkan.

Entreprenadavtal har tecknats med Entreprenadteknik Stockholm AB och invändigt/utvändigt arbete kommer att pågå mellan 14 augusti – 8 december 2023. 

 

Utö Kyrka är en av skärgårdens största stenkyrkor, färdigbyggd 1850 av sten som bröts direkt ur gruvorna. För att fortsätta vårda kulturarvet och säkerställa ett långsiktigt användande för besökare, deltagare och personal behöver kyrkan renoveras.

Kyrkan är därför stängd från november 2021. Renoveringen avser dels åtgärder rörande inre miljö bland annat fukt- och mögelsanering. Dessutom behöver bland annat fönster och fasad restaureras samt inomhusklimat, uppvärmning etc uppgraderas.

Vid fuktkontroll under 2021 konstaterades att klimatet i golvet var över fuktkritiska nivåer för mögelpåväxt. Mögellukten i kyrkan är stark och lukten sitter kvar i kläderna under flera dagar. Fukt, mögel och lukt av mikrobiell karaktär kan orsaka inomhusmiljöbesvär och sensibilisering med risk för uppkomst av astma eller astmaliknande symtom, varför Haninge Pastorat beslutade stänga kyrkan under sanering- och restaureringstiden. Säkerhetsaspekter kan heller inte fullt ut tillgodoses om vi skulle hålla öppet under sammantaget ganska omfattande arbeten. Planerade arbeten ger efter en samlad bedömning, att kyrkan inte håller ställda krav på tillgänglighet för alla. 

Att behöva stänga en så populär och vacker kyrka är naturligtvis en sorg i sig. Beslutade åtgärder kommer dock att leda till bättre kyrka med ökad tillgänglighet och trivsel för lång tid framåt.

Vi utreder möjligheterna till friluftsgudstjänster, och kyrkliga handlingar i andra former och på andra platser på Utö. Pastoratet erbjuder även båttransport i samband med vigslar och andra förrättningar i t.ex. Ornö kyrka.

2022-10 Efter test av ventilationslösning med fläkt fortsätter utredningen om inomhusmiljön. Pastoratet har dock beslutat tillfälligt öppna kyrkorummet för tre sammankomster under 2022. Problem kvarstår men inomhusmiljön bedöms vara möjlig att bevista under kortare tid för främst icke-allergiker. Tillstånd har givits för dessa tre tillfällen:
5/11 Minnesgudstjänst kl.15.00
27/11 Adventsgudstjänst kl.12.00
25/12 Julotta kl.7.00

För mer information
Strategisk fastighetsförvaltare: Uldis Blums, tel. 08-555 67034
E-post: haninge.fastighet@svenskakyrkan.se

Om Utö kyrka

Utö Kyrka är skärgårdens största stenkyrkor, färdigbyggd 1850 av sten som bröts direkt ur gruvorna.