Samtalsstöd

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I Svenska kyrkan i Haninge kan du boka tid för enskilt samtal. Ingen fundering är för stor eller för liten – du väljer vad du behöver prata om.

Vad kan jag få hjälp med?

Alla kan hamna i lägen då livet känns tufft och då kan det göra skillnad att få prata med någon som har tid att lyssna på vad du känner och tänker.

I kyrkan finns en lång tradition av att samtala med människor i olika livssituationer. Ett samtal med en diakon eller präst kallas själavårdssamtal och kan ske förebyggande, när du hamnar i kris eller när du behöver vägledning. Kanske behöver du få bolla med någon inför ett svårt beslut. Vi har också stor erfarenhet av att samtala om tro och existentiella frågor. Du bestämmer vad du vill ta upp i samtalet.

Alla är välkomna oavsett om du är medlem eller inte. Samtalen är kostnadsfria, vi för inga journaler och den präst eller diakon du möter har tystnadsplikt.

Vi erbjuder samtalsstöd i olika livssituationer, men vi erbjuder inte terapi. En terapeutisk kontakt är ofta mer genomgripande och långvarig.

Vad innebär tystnadsplikt?

Tystnadsplikten är till för att du ska känna dig fullständigt trygg med att det du anförtror oss stannar mellan dig och din samtalspartner.

Präster och diakoner har tystnadsplikt vid enskilda samtal. Präster har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att han eller hon inte under några omständigheter får föra vidare vad som sagts under samtalet. Det finns inga undantag för prästers tystnadsplikt.

Även diakoner har tystnadsplikt. Den är inte absolut som prästernas, vilket innebär att en diakon kan kallas som vittne i en rättegång, du som konfident kan lösa diakonen från tystnadsplikten vid behov och diakonen har anmälningsplikt vid oro om att ett barn far illa eller vid misstanke om brott.

Kontakt

Tveka inte att ta kontakt med oss om du behöver någon att samtala med. Samtalen är kostnadsfria, vi för inga journaler och har tystnadsplikt. 

1. Boka via formuläret.
2. Boka via e-post: haninge.samtal@svenskakyrkan.se 
3. Telefon: 08-555 670 60. Lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.