Om Utö kyrka

Utö Kyrka är skärgårdens största stenkyrkor, färdigbyggd 1850 av sten som bröts direkt ur gruvorna.

Utö kyrka är för närvarande stängd pga renovering. För mer information: www.svenskakyrkan.se/haninge/uto-kyrka

Hitta till utö kyrka

Klicka här för karta med vägbeskrivning 
Kyrkokartan.se

Om Utö kyrka

Om Utö kyrka, skrift från Stockholms stift, pdf

Utö Kyrka är skärgårdens största stenkyrka, färdigbyggd 1850 av sten som bröts direkt ur gruvorna. Utö Gruvbolag betalade 5.000 Riksdaler Banco och stod för tomten medan församlingen svarade för 11.000 Riksdaler Banco samt alla dagsverken. Kyrkobyggnaden ersatte det gamla kapellet från år 1700 som fått förfalla. Dess plats finns utmärkt på södra delen av Utö där skjutfältet ligger.

Orgeln och minneslunden

Den pampiga orgeln är från 1745 och har ursprungligen stått i Holländska reformerta kyrkan i Stockholm.  Vid sjön finns en minneslund, vackert belägen
där man kan sitta i lugn och ro och se ut över havet.

Stor kyrka

Utö kyrka dimensionerades efter öns stora befolkning då den byggdes. Redan på 1920 talet ansåg man att kyrkan var för stor. Med ritningar utförda av arkitekt Göran Pauli ansökte Utö kyrkostämma hos byggnadsstyrelsen om att få bygga om och förminska kyrkorummet. Ombyggnaden utfördes inte. Först 1946 byggdes kyrkan om.

Träkapellet

Utö kyrka har haft åtminstone två föregångare. Den äldsta kända var ett träkapell vilket revs år 1698. Året därpå uppfördes ett nytt kapell som fick heta Helga Trefaldighets tempel. Det härjades av ryssarna år 1719 men reparerades år 1727.

Under 1800-talet växter församlingen ur det lilla kapellet vilket tilläts förfalla. Kapellet revs år 1874 och virket användes till en skolhusbyggnad.
Utö kyrka uppfördes  mellan år 1848 och 1850.

Kyrkogården utvidgades åt öster på 1960-talet och år 1999 tillkom minneslund.