Om Österhaninge kyrka

Österhaninge kyrka är en populär kyrka för dop, konfirmation, vigsel och begravning. Kyrkan har anor från 1320-talet. Intill kyrkan ligger vackra Österhaninge församlingshem.

Läs mer om Österhaninge kyrka

Skrift från Stockholms stift om Österhaninge kyrka. pdfÖsterhaninge kyrka wikipedia
Kyrkokartan.se Österhaninge kyrka

Det finns också en tryckt folder om Österhaninge kyrka som finns att köpa på plats och i S:t Eskils kyrka i Handen.

Österhaninge kyrka har i äldre tid kallats S:ta Gertrud

Namnet kommer från en sägen som upptecknats på 1730-talet där det berättas att Öster- och Västerhaninge kyrkor fått namnen Gertrud respektive Brita efter två systrar. Troligast är dock att de fått namnen efter två helgon, som de blivit helgade åt.

Stenkyrka och en tidigare källa

Österhaninge kyrka är traditionernas kyrka. Den nuvarande stenkyrkan har anor från 1320-talet med nuvarande långhus och lägre och smalare kor. Tyska Orden tros ligga bakom uppförandet av kyrkan. Tidigare fanns här troligtvis en källa och en träkyrka.

Tidiga bosättningar och kristendomen

Ett flertal bevarade runstenar från 1000-talets senare del, de flesta med korsets symbol i sin ornering, tyder på kristendomens tidiga insteg hos de välbesuttna släkter som reste dem.  Österhaninge kyrkas äldsta delar har daterats till runt 1320.

Österhaninge kyrka är huvudsakligen uppförd under medeltiden

Planen består av ett rektangulärt långhus med fullbrett, rakslutet korparti, västtorn, sakristia i norr, vapenhus i söder samt ett polygonalt gravkor i öster.

Under 1400-talets andra hälft vidgades koret till långhusets bredd, nuvarande sakristia samt vapenhuset tillkom och långhuset fick sina tre stjärnvalv. Vid samma tid revs också den mur som avdelat kyrkans västparti; ett utrymme som sannolikt använts för Tyska Ordensbehov.

Tornet, vars murar står innanför långhusets, byggdes i etapper fram till senare delen av 1500-talet. 

Bielkenstiernska koret

Ett dominerande inslag i kyrkorummet är den stora skulpturgrupp till ätten Bielkenstiernas ära som är uppställd i gravkoret och kom på plats år 1683 varvid korets östra gavelröset ersattes av ett valmat takfall. 
Gruppen är ett konstverk av den holländske mästaren Nicolas Millich som var hovbildhuggare hos drottning Hedvig Eleonora på 1660-talet. Verket är ett av Sveriges förnämsta skulpturarbete från stormaktstiden. Själva gravkoret lät byggas 20 år tidigare, år 1663, av Barbro Åkesdotter Natt och Dag, änka till amiralen Klas Bielkenstierna.​

Fredrika Bremer

På Österhaninge kyrkogård ligger bygdens stora dotter, författaren, freds- och kvinnokämpen Fredrika Bremer (1801-1865) begravd. Hon kämpade genom sina romaner för kvinnors rätt till att bli myndiga och att få utbilda sig på landets universitet till lärare, läkare och präster. Hennes romaner översattes till många språk vilket gjorde henne världsberömd.

Hon var flitig i nattvardsgången i Österhaninge kyrka. En altarduk med spetsar som systrarna Bremer förfärdigat skänktes till kyrkan. Bremer vistades som barn många somrar på Årsta slott, som då var familjens sommarresidens. Somrar som kom att betyda mycket för Fredrika Bremer. Hon fick på äldre dagar en fristad på slottet och här avled hon också nyårsafton 1865.

Sittplatser

Kyrksal: 200 (varav 150 bänkplatser, 10 på läktaren och övriga på lösa stolar).

Österhaninge församlingshem

Intill kyrkan ligger vackra Österhaninge församlingshem som nyligen har renoverats för att bevara sin charm från 1920-talet. Läs mer

Buss till Österhaninge begravningsplats

Buss via Vendelsö, Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge C till Österhaninge begravningsplats. Den som vill kan kliva av vid Österhaninge kyrka. Bussen är gratis. Ingen anmälan. Klicka för att ladda ner turlistan.