Om Haninge pastorat

Dalarö-Ornö-Utö, Västerhaninge-Muskö och Österhaninge församlingar bildade ett gemensamt pastorat i januari 2018. Haninge pastorat söder om Stockholm utgör en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts.

Haninge pastorat är Svenska kyrkan i Haninge

Haninge pastorat, i dagligt tal Svenska kyrkan i Haninge, utgör en kreativ miljö där storstad möter landsbygd och där olika kulturer möts. Vi träffas i kyrkorna, digitalt och på flera andra mötesplatser som är en källa till kraft och frid mitt i vardagen.

Bakgrund

Hållbar kyrka 2030
Genom bildandet av ett pastorat i Haninge 2018, vill styrelsen i Stockholm stift verka för att skapa en ändamålsenlig kyrklig struktur i Haninge. Det handlar inte bara om ekonomiska aspekter utan om att kyrkan ska kunna utföra sina uppgifter på ett ansvarsfullt och effektivt sätt och att den verksamhet som bedrivs uppfyller rimliga krav på kvalitet. Målet med förändringen är att skapa en hållbar kyrka för framtiden. Beräkningar har gjorts utifrån hur man förväntar sig att befolkningstillväxt och medlemsutveckling kommer att se ut i Haninge år 2030.

Starkare tillsammans – med lokal prägel
Genom att samverka i ett pastorat, ser stiftsstyrelsen att organisationen blir mer flexibel och anpassningsbar med fler möjligheter till samverkan och bättre resurssamordning. Förhoppningen är också att skapa ett mer samlat ledarskap och en enklare beslutsorganisation. Ett pastorat leds av en kyrkoherde och har ett gemensamt kyrkofullmäktige och kyrkoråd. Varje församling har också sitt eget församlingsråd.

Kyrkoval 2025
Kyrkovalet är viktigt eftersom Svenska kyrkan är en demokratisk folkkyrka. Kyrkans arbete bygger på människors engagemang och i kyrkovalet har människor en möjlighet att påverka. I september 2025 är det val i Svenska kyrkan. 

En klubba ligger på en psalmbok på bordet.

Styrning och ledning

På den här sidan kan du läsa om hur Svenska kyrkan i Haninge styrs och leds.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Protokoll

Nedan finner du de olika protokollen som förs under kyrkofullmäktige, kyrkoråden och de tre församlingsråden. Alla protokoll förvaras i S:t. Eskils kyrka och laddas upp här när de blivit justerade.

Dop Vigsel Begravning

Svenska kyrkan i Haninge finns som stöd och hjälp vid de viktiga, underbara och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför.

Kontakta oss

Här kan du boka gravsättning och få svar på frågor som gäller kyrkogårds- och gravärenden.