Kyrkogård

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig bl.a. med praktiska frågor kring gravplatser och gravar, gravsättning, gravrättsfrågor och gravskötsel.

Nu går vi in i sommarsäsong på begravningsplatser och kyrkogårdar. Här här bara några arbetsuppgifter för att göra dessa platser så fina som möjligt för dig som besökare. Ogräsrensning, gravskötsel, gräsklippning, trimning, krattning av grusgångar, rengöring av gångplattor, tömning av soptunnor, pappersbehållare mm, plock av pinnar och skräp, kantskärning av gångar, staketrengöring och målning. 

Boka begravning, gravsättning och gravskötsel

Bokning av kyrkor och lokaler
Telefon: 08-555 670 10
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12
E-post: 
haninge.bokning@svenskakyrkan.se 

När du bokat en lokal för minnesstund, kontakta vaktmästare i god tid för information och nyckelutlämning till lokalen. Nycklar ska kvitteras ut senast sju dagar innan bokad aktivitet.

Gravrättsfrågor
Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl 9-12
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående
• gravplatser och gravar
• visning av gravplats
• gravrättsfrågor
Kyrkogårdsförvaltningens besöksadress: Kyrkvägen 7, Västerhaninge.

Aktuell prislista för gravskötsel.

Kyrkogårdarna
För praktiska frågor rörande Haninges kyrkogårdar (som ej gäller bokning), kontakta: Lars Wasberg 08-500 65883 eller John Nilsson 08-555 670 28.

Kyrkogårdschef 
Mats Odmark
Tel: 08-555 670 27
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsens begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. 

Vill du veta mer om begravning? Läs mer

Vi låter gräset växa på våra kyrkogårdar

Vi vill ge våra pollinerande insektsvänner chansen att få mat när gräset blommar, därför klipper vi inte gräset lika ofta som tidigare och slösar därför inte på bränsle i onödan, bra va! Svenska kyrkan Haninge arbetar för FN:s globala miljömål, Agenda 30. Så nu arbetar vi mer hållbarhetsinriktat inom alla verksamheter.

Buss till Österhaninge begravningsplats

Buss via Vendelsö, Brandbergen, Handen, Jordbro och Västerhaninge C till Österhaninge begravningsplats. Den som vill kan kliva av vid Österhaninge kyrka. Bussen är gratis. Ingen anmälan. Klicka för att ladda ner turlistan.

Vi söker gravrättsinnehavare

Om ni har fått en skylt på er gravrätt behöver vi få kontakt med er för att det saknas uppgifter om gravrättsinnehavaren eller att det finns andra frågor gällande gravrätten. För att kunna komplettera uppgifterna i gravregistret ber vi er vänligen att kontakta oss på telefon 08-555 670 30 eller e-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se.

Gravdekorationer

Ljushållare och belysning får användas vid graven mellan oktober och april månad. Under sommarmånaderna behöver gravarna hållas fria på grund av arbetsmiljöskäl. Gravlyktor, belysning, kransar och andra större dekorationer ska plockas bort senast 30 april. Vid frågor: Kontakta kyrkogårdsförvaltningen 08-555 670 30.

Gravtyper, gravskötsel, stensäkerhet mm

OLIKA GRAVTYPER
I Haninge finns flera olika gravtyper:
- Jordgrav för avliden i kista (här ryms även askor och urnor)
- Jordgrav för aska i urna
- Minneslund, gemensamt område för askor (anonym gravsättning)
- Askgravlund, gemensamt område för askor med de avlidnas namn på närliggande plats.
- Askgravplats, gravplats för 2 askor med enkel gravvård där kyrkogårdsförvaltningen sköter gravplatsen.
- Utströende av aska utanför en begravningsplats - i hav, i sjö eller i orörd natur, Tillstånd måste ansökas hos Länsstyrelsen.

Gravskötsel
För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Gravrätt
Rätten att gravsätta en avliden i en gravplats och att besluta om gravplatsens vård.

Gravrättsinnehavare
Gravrättsinnehavare är de som är antecknade i gravbok eller gravregister hos huvudmannen; exempelvis Svenska kyrkan. Det är endast gravrättsinnehavare som kan utöva gravrätten. 

Det går att bli gravrättsinnehavare på många olika sätt, t.ex. i samband med en ny upplåtelse av en gravplats, gravrättsinnehavaren avlider eller gravrätten överlåts till någon.

Gravrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter
Gravrättsinnehavaren till gravplats med gravrätt har både rättigheter och skyldigheter. Gravrättsinnehavaren har rätt att bestämma vem som ska gravsättas inom gravplatsen, förse gravplatsen med gravanordning och överlåta gravrätten.

Men gravrättsinnehavaren är också skyldig att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. I detta ingår skötsel av gravplatsen och att se till att gravanordningen inte hotar säkerheten på gravplatsen eller närmaste omgivning. Det är alltså gravrättsinnehavaren som måste vidta och bekosta åtgärder för att säkerställa att gravanordningen inte utgör en säkerhetsrisk. För gravplatser med begränsad gravrätt ansvarar upplåtaren för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick. För detta kan upplåtaren ta ut en avgift.   

Gravskötsel prislista
Gravskötsel beställningsblankett

Gravstenssäkerhet
Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och övrig personal. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör vart femte år en gravsäkerhetskontroll och följer CKG:s riktlinjer.
CKG Monteringsanvisningar

Mer information om begravning>>