Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14, 13638 Handen Postadress: BOX 113, 13622 Haninge Telefon:+46(8)55567000 E-post till Svenska kyrkan i Haninge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Om begravning

I skriften "Om begravning" kan du läsa om rättigheter, möjligheter och skyldigheter vid begravning. Den finns på flera olika språk.
Skriften "Om begravning"

 

Begravningsavgift

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017
Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift (undantaget är boende i Stockholm och Tranås, där begravningsverksamheten bedrivs av kommunerna).

 

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Gravskötsel prislista
Gravskötsel beställningsblankett

 
Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet, ett av Kyrkorådets utskott, ska vara sakkunniga och följa pastoratets frågor inom begravningsverksamheten. Kyrkogårdsutskottets ledamöter är förtroendevalda och består av sex ordinarie ledamöter som vart fjärde år väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar även om det reglemente som ligger till grund för utskottets verksamhet. 
Ordförande: Petri Salonen. 1:a vice ordf. Tomas Jensen

Kyrkogårdsutskottet kan du skriva till på kyrkogårdsförvaltningens adress.

Gravstenssäkerhet
Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och övrig personal. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör vart femte år en gravsäkerhetskontroll och följer CKG:s riktlinjer.
CKG Monteringsanvisningar

Boka begravning och gravsättning

E-post till bokningen
haninge.bokning@svenskakyrkan.se


Begravning och gravsättning
08-555 670 30
Telefontid: måndag 9 – 12, tisdag-torsdag 9 – 15, fredag 9 – 12

 
Bokning av kyrkor och övriga lokaler

Alla kyrkor, kapell och församlingshem inom Svenska kyrkan i Haninge bokas genom samma nummer.

 
Kyrkogårdsförvaltningen 

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska
frågor angående
• Begravningsceremonier
• Ceremonilokaler
• Gravplatser och gravar
• Gravsättning
• Gravrättsfrågor
• Gravskötsel mm


Kyrkogårdschef 
Leena Poutiainen
Tel: 08 555 670 01 leena.poutiainen@svenskakyrkan.se
Mer information om kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten


Begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.