Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående: • Begravningsceremonier • Ceremonilokaler • Gravplatser och gravar • Gravsättning • Gravrättsfrågor • Gravskötsel mm

Kyrkogårdsförvaltningen

Om begravning

I skriften "Om begravning" kan du läsa om rättigheter, möjligheter och skyldigheter vid begravning. Den finns på flera olika språk.
Skriften "Om begravning"

 

Begravningsavgift

Ny enhetlig begravningsavgift från 2017
Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst kommer att betala samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift (undantaget är boende i Stockholm och Tranås, där begravningsverksamheten bedrivs av kommunerna).

 

Gravskötsel

För den som väljer att ha en gravplats med gravrätt följer att graven ska skötas ordenligt. Antingen gör man det själv eller så låter man kyrkogårdsförvaltningen utföra skötseln mot betalning enligt upprättad prislista. Skötseln av graven bekostas inte av begravningsavgiften eller av kyrkoavgiften.

Gravskötsel prislista
Gravskötsel beställningsblankett

 
Kyrkogårdsutskottet

Kyrkogårdsutskottet, ett av Kyrkorådets utskott, ska vara sakkunniga och följa pastoratets frågor inom begravningsverksamheten. Kyrkogårdsutskottets ledamöter är förtroendevalda och består av sex ordinarie ledamöter som vart fjärde år väljs av kyrkofullmäktige. Kyrkofullmäktige beslutar även om det reglemente som ligger till grund för utskottets verksamhet. 
Ordförande: Petri Salonen. 1:a vice ordf. Tomas Jensen

Kyrkogårdsutskottet kan du skriva till på kyrkogårdsförvaltningens adress.

Gravstenssäkerhet
Kyrkogården är en plats som besöks av allmänheten och är en arbetsplats för kyrkogårdspersonalen och övrig personal. Gravrättsinnehavaren är ansvarig för att gravvården blir rätt och säkert monterad och ska tillgodose tillräcklig säkerhet för att inte orsaka olyckor. Kyrkogårdsförvaltningens personal gör vart femte år en gravsäkerhetskontroll och följer CKG:s riktlinjer.
CKG Monteringsanvisningar

 

Mer information om begravning, ordlista med mera>>

Boka begravning och gravsättning

Alla kyrkor, kapell och församlingshem inom Svenska kyrkan i Haninge bokas genom samma nummer.

08-555 670 10
Telefontid: måndag - fredag, 9 – 12
haninge.bokning@svenskakyrkan.se 

 
För praktiska frågor, som ej gäller bokningar, rörande Haninge pastorats kyrkogårdar hänvisas till Leif Elfmark på 08-555 670 95 eller Daniel Hertz Wallin på 08-500 658 71.

 

Kyrkogårdsförvaltningen hanterar Gravrättsärenden
Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl. 9 - 11
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska
frågor angående
• Begravningsceremonier
• Ceremonilokaler
• Gravplatser och gravar
• Gravsättning
• Gravrättsfrågor
• Gravskötsel mm


Kyrkogårdschef 
Mats Odmark
Tel: 08 555 670 27
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se

 
Mer information om kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten


Begravningsombud
Bo Forslund, 070-651 89 48, bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.