Körer för barn och unga

Körsång på ett lustfyllt sätt. Här finns körverksamhet för alla åldrar och smaker. Från 5 år upp till Ungdomskören.

Körer för barn och unga

S:t Eskils körameller förskoleklass - åk 3
Under pandemin delar vi upp kören i två grupper och övar i kyrksalen.
Onsdagar kl 16-16.30 samt 16.45-17.15,
S:t Eskils kyrka.
Sång, rörelse och drama. 
Anmälan: Catharina Ekeberg Ferm och Malin Frixon

 

Lilla kören 5-6 år

Tisdagar 15.15-15.45, Vendelsö kyrka
I Lilla kören får de minsta barnen möta körsång på ett lustfyllt sätt. Barnen uppmuntras att bli frimodiga i sitt musicerande och sin självkänsla. Vi sjunger en blandad repertoar med mycket rörelsesånger. Ca 2-3 ggr per termin medverkar kören i gudstjänsten. 
Anmälan: catharina.ekeberg.ferm@svenskakyrkan.se.

 

Barnkören åk 1-3

Tisdagar 16.15-17, Vendelsö kyrka
I Barnkören får barnen på ett lekfullt sätt träna sina röster och sitt gehör. Barnkören medverkar regelbundet i våra gudstjänster. Vi har också, varje termin, ett större projekt t.ex konsert, temamässa eller musikal.
Anmälan: catharina.ekeberg.ferm@svenskakyrkan.se.

 

Stora kören åk 4-6

Tisdagar 16.00-17.00, Vendelsö kyrka
I Stora kören får barnen utveckla sin sångteknik, stämsång och notläsning med fokus på sångglädjen. Vi sjunger en blandad repertoar och gör varje år ett större projekt t.ex. konsert, temamässa eller musikal. Att sjunga i våra gudstjänster några gånger per termin är en självklar och rolig del av att vara med i Stora kören. Vi startar med mellis.
Anmälancatharina.ekeberg.ferm@svenskakyrkan.se

 

Ungdomskören 13-19 år

Onsdagar 17-18, Vendelsö kyrka
I Vendelsö kyrkas Ungdomskör sjunger vi klassiskt, gospel, visor, pop m.m. Tillsammans lär vi oss röstteknik, notläsning och stämsång med fokus på sångglädjen! För den som vill, finns också chansen att sjunga solo. Ibland sjunger vi i gudstjänsten på söndagar. Vi gör också konserter, har kördagar och åker på resor eller läger. Vana av körsång är ett plus men inget krav. 
Anmälan: catharina.ekeberg.ferm@svenskakyrkan.se


Hallelujakören 12-17 år
Torsdagar 16-16.45, Västerhaninge kyrka
Anmälan: johanna.martell@svenskakyrkan.se 

Änglakören Västerhaninge 7-12 år
Torsdagar 16.45-17.30, Västerhaninge kyrka
Anmälanjohanna.martell@svenskakyrkan.se