Foto: Catharina Fredrikson

Kontakta oss

Här kan du boka gravsättning och få svar på frågor som gäller kyrkogårds- och gravärenden.

Svenska kyrkan i Haninge bokning
Frågor och bokning av begravning, gravsättning och skötsel

Tel. 08-555 670 10
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12 
E-post: haninge.bokning@svenskakyrkan.se

Haninge pastorats kyrkogårdsförvaltning - Administrationen
Bokning av gravvisning och gravrättsfrågor 
08-555 670 30
Telefontid: måndag-fredag, kl 9-12 
E-post haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se 

Kyrkogårdsförvaltningens besöksadress
Kyrkvägen 7, Västerhaninge

Se på karta.


Kyrkogårdschef
Mats Odmark
Tel. 08-555 670 27 
E-post: mats.odmark@svenskakyrkan.se


Arbetsledare kyrkogårdsförvaltningen
Tina Skilje Alkryd
Tel. 08-500 658 66
E-post: tina.skiljealkryd@svenskakyrkan.se

Länsstyrelsens begravningsombud
Bo Forslund 
Tel. 070-651 89 48, 
E-post: bo@forslund.pro
Bo Forslund är av länsstyrelsen förordnat begravningsombud för personer 
folkbokförda inom Haninge kommun. Han har till uppgift att i begravningsfrågor 
granska hur Haninge pastorat tillvaratar de personers intressen som inte tillhör 
Svenska kyrkan.