Jordbro kyrka

Jordbro kyrka är under ombyggnad. Alla aktiviteter är flyttade till S:t Eskils kyrka i Handen samt till Allaktivitetshuset i Jordbro.

Välkommen till Jordbro kyrka, en mötesplats och en kraftkälla i vardagen. Vi vill visa på Jesus mitt i den verklighet vi lever i, erbjuda gemenskap och aktiviteter för både ung och gammal. 

Kontakta Jordbro kyrka

Gudstjänst, barngrupper, körer och så mycket mer. Vi vill vara en kyrka för varje dag i livet - en var dags kyrka, som man går med lätta steg från och gärna vänder tillbaka till. Här finns vi.

Om Jordbro kyrka

Jordbro kyrka är en modern kyrka med en altartavlan skuren i ek av konstnären Rolf Lilja. Ett altarbord som är samkomponerat med altartavlan skänktes till kyrkan 1981 av konstnären.