Om Dalarö kyrka

Här har den stora farleden mot Stockholm passerat sedan medeltiden och lots- och tullverksamhet varit viktiga verksamheter. Dalarö kyrka ligger vackert i ett av den södra skärgårdens viktigaste och äldsta samhällen.

Titta runt i Dalarö kyrka via länken här 
Läs mer om Dalarö Kyrka, skrift utgiven av Stockholms stift. Laddar ner pdf  Dalarö kyrka Wikipedia

Dalarö kyrkas byggdes 1649 till 1652

Fram till 1780-talet behöll kapellet sin form, en rektangulär knuttimrad byggnad med sadeltak och sakristia i norr.

Kyrkans huvudsakliga utformning är från en genomgripande ombyggnation 1786-87 då väggarna höjdes och brädfodrades, taket fick sin brutna form, sakristian och trapphus till orgelläktaren tillbyggdes samt interiörens panel, pilastrar och valv tillkom.

Sluten bänkinredning

Vid den senare restaureringen 1936 var arkitekten Einar Lundbergs intention att stärka 1780-talets gestaltning bland annat med en återgång till sluten bänkinredning.1677 fick Dalarö egen kaplan och församlingen höll med kaplansbostad.

Kapellet överlevde och brann aldrig

Vid 1600-talets slut bodde på själva Dalarö 150-200 personer. Av den äldsta kartan över Dalarö från år 1740 framgår kapellets yttre form och kyrkogårdens omfattning. Kapellet och Sandemar Slott  var de enda byggnaderna som
inte hade bränts ned av ryssarna 1719.

fortfarande samma form som slutet av 1700-talet

Ytterligare en donation avsedd för en ny kyrkobyggnad fick församlingen på 1780-talet. Donatorn Carl Christian Gylderner förespråkade att en helt ny kyrka skulle uppföras. Vid hans död tvistades om hur donationen/arvet skulle tolkas, varefter det istället för en nybyggnation företogs en grundlig ombyggnad och restaurering vilken gav byggnaden den form och utseende den fortfarande har idag.