HANBA-grupper

HANBA är gruppverksamhet för barn och tonåringar som lever i familjer med olika typer av svårigheter så som separation, psykisk ohälsa och/eller missbruksproblematik. Målet med verksamheten är att den som deltar ska få kraft, mod, kunskap och ökad självkänsla.

HANBA står för Haninges barn- och tonårsgrupper och är ett samarbete mellan Haninge kommun och Svenska kyrkan i Haninge.

Träffarna består av olika övningar, lekar, skapande, samtal och fika. Här får barnen möjlighet att träffa andra barn eller ungdomar som har en liknande situation. Detta gör att känslan av ensamhet minskar.

Skilda världar -
för den som har separerade föräldrar                        
Ålder: 7- 12 år
Måndagar kl. 16-17.30

Känslomässiga sjukdomar - för den som har föräldrar som sliter med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik
Ålder: 7- 12 år
Tisdagar kl. 16- 17.30

Tonårsgrupp från 13 - 19 år - för den som har föräldrar som sliter med psykisk ohälsa eller missbruksproblematik
Tisdagar klockan 18- 19:30


Syfte med grupperna
- Förstå att man inte är ensam
- Förstå att det aldrig är barnets fel
- Förstå att inga familjer är perfekta
- Få ökad kunskap
- Bry sig om sig själv och sina egna behov

Adress och kontakt
Rudsjöterrassen 1 Handen

För frågor eller anmälan kontakta Hellen Dahl på tel. 070-244 85 55 eller e-post: hanba@haninge.se