En man i rutig skjorta ler mot kvinnan bredvid. En kvinna med röd blus syns suddigt i bakgrunden.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Om du är uppdragstagare hos oss

Vi behöver behandla dina (och i vissa fall en anhörigs) personuppgifter för att du ska kunna vara uppdragstagare (musiker, föreläsare etc.) hos oss.

Uppgifter om dig

Vi behöver dina personuppgifter på följande grunder:

  • Om ett uppdragstillfälle ställs in eller om vi vill informera dig om något annat som är rele-vant för ditt deltagande i vår verksamhet behöver vi kunna kontakta dig. Behandlingen ut-förs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • För att kunna betala ut arvode till dig behöver vi uppgifter om din bank och ditt konto-nummer. Behandlingen utförs för att uppfylla ett avtal med dig.
  • Vi tar ofta foton och filmer i vår verksamhet och kan därför komma att publicera sådant material där du finns med. Sådan publicering sker vanligtvis med ditt samtycke men kan i vissa fall publiceras även utan samtycke om lagen tillåter. Du kan läsa mer om detta i vår information om hur vi hanterar bild- och filmmaterial.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan avtalet om uppdraget inte ingås.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina person-uppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Uppgifter om anhörig

Vi kan komma att spara kontaktuppgifter till någon anhörig till dig som uppdragstagare. Behand-lingen utförs med stöd av vårt berättigade intresse av att veta vem vi ska kontakta om något hän-der dig när du vistas hos oss. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När du tar ett uppdrag hos Svenska kyrkan i Haninge lämnar du också in personuppgifter om dig till oss. Detta görs vanligen på en blankett eller i annat formulär där du själv fyller i personuppgifterna.

För dig som uppdragstagare rör det sig vanligtvis om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och bankkontonummer. Under ditt uppdrag kan vi även komma att behandla foton och filmer där du finns med.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Alla personuppgifter sparas hos Svenska kyrkan i Haninge under tiden du är uppdragstagare hos oss. Vi kommer endast att hantera dina personuppgifter så länge som de måste hanteras enligt avtals- och lagkrav, detta på grund av att vissa personuppgifter behöver sparas en längre tid 

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

För att sköta våra uppgifter som uppdragsgivare anlitar vi leverantörer av IT-system och andra tjänster. Beroende på typ av tjänst kan sådana leverantörer komma att få tillgång till eller hantera dina personuppgifter. Alltid när vi delar dina personuppgifter med en leverantör eller annan som behandlar uppgifterna för vår räkning ingår vi avtal som ställer krav på att hanteringen följer tillämpliga lagar och våra instruktioner.

Dataskydd, vilka rättigheter har du och kontaktuppgifter till oss

Vilka rättigheter har du?

Svenska kyrkan i Haninge ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se avsnitt om rättigheter och kontakt

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss. Kontaktperson i dataskyddsfrågor är: 

Tobias Jonson
08 555 670 00 
haninge.dataskydd@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till vårt externa dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se