Foto: Magnus Aronson /Ikon

Sensus

Vilka tar del av dina personuppgifter?

I de falls om tredje part anlitas, såsom en restaurang, ett hotell eller en kursgård, kan vissa personuppgifter komma att delas med den parten. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11§, lagen om Svenska kyrkan

När vi erbjuder en studiecirkel, kurs eller annat arrangemang samarbetar vi vanligtvis med Sensus studieförbund.

Om du anmäler intresse för någon av våra grupper, exempelvis konfirmation, sorgegrupp eller sjunger i kör, kommer vissa av dina personuppgifter, såsom namn, personnummer, e-postadress samt i vissa fall även uppgifter om specialkost, att skickas till Sensus i syfte att de ska kunna uppfylla sin del i samarbetet.

Sensus och församlingen ansvarar alltid självständigt för den behandling av personuppgifter som vi utför inom ramen för våra respektive verksamheter. Vi ansvarar för den behandling som församlingen utför för att kunna uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som medlem, medan Sensus ansvarar för den behandling av personuppgifter som krävs för att kunna tillhandahålla studiecirklar, kurser och andra arrangemang i egenskap av studieförbund i enlighet med Folkbildningsrådets kriterier.

Vid frågor om hur dina personuppgifter behandlas av Sensus ska du i första hand vända dig till dem på e-postadressen: dataskydd@sensus.se