Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Avtals- och fakturahantering

Så här behandlar vi dina personuppgifter.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

När vi köper in varor eller tjänster behandlar vi personuppgifter om dig som är kontaktperson hos leverantören för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt köpe- eller tjänsteavtalet.

Om du företräder en enskild firma gör vi detta med avtalet som laglig grund.

Om du är kontaktperson i en organisation motiveras hanteringen av vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig och fullgöra vår del av avtalet gentemot din arbetsgivare.

Vi hanterar även dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse i bokföringslagen att spara bokföringsunderlag.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är vanligen namn, telefonnummer, e-postadress, eventuell befattning samt vilken organisation du tillhör. Om du företräder en enskild filma behandlar vi även ditt personnummer.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Dina uppgifter sparas under den tid som krävs för att vi ska kunna uppfylla avtalet gentemot dig. Betalningsunderlag sparas av oss i upp till åtta år för att efterleva bokföringslagens krav på bevarande.

Vilka andra får del av dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina uppgifter med vår revisor och revisionsbyrå. 

Dataskydd, vilka rättigheter har du och kontaktuppgifter till oss

Vilka rättigheter har du?

Svenska kyrkan i Haninge ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter om inte annat nämns ovan. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se avsnitt om rättigheter och kontakt

Kontaktuppgifter

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till oss. Kontaktperson i dataskyddsfrågor är: 

Tobias Jonson
08 555 670 00 
haninge.dataskydd@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter till vårt externa dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34
dataskyddsombud@intechrity.se