Dop Vigsel Begravning

Svenska kyrkan i Haninge finns som stöd och hjälp vid de viktiga, underbara och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Vi kan vara en trygghet i glädje och sorg, och med lång erfarenhet av fina ceremonier vara till stöd och hjälp när livet förändras.

Bokning av dop, vigsel och begravning i Svenska kyrkan i Haninge

Från den 24/11 till den 22/12 är alla sammankomster begränsade till 8 personer (exkl personal på 1-3 st, präst, musiker, vaktmästare). Begravningsgudstjänster, urnsättning mm har då ett maxtak på 20 deltagare (exkl personal enl ovan) enligt regeringsbeslut 20/11. Minnesstund är dock begränsat till 8 personer eftersom det ska vara normerande för hela samhället. Haninge Pastorat följer gällande lagregler samt tillämpar allmänna råd restriktivt med hänsyn till smittspridningsläget, besökare och personal.

Dop, vigsel, begravning och gravsättning
Ärenden som lokaluthyrning och gravskötsel

Bokning av dop och vigsel via webben: Vi återkommer till dig inom några dagar med bekräftelse på din bokning. 

Bokningssida för dop
Bokningssida för vigsel

E-post till bokningen: haninge.bokning@svenskakyrkan.se 
Telefon: 08-555 670 10
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Chef: Henrik Baudou Fjelkman 
08-500 658 77 
henrik.baudou.fjelkman@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hanterar Gravrättsärenden
Telefon: 08-555 670 30
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00

E-post till Kyrkogårdsförvaltningen:
haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

 

Kyrkogårdschef: Mats Odmark
Tel: 08 555 670 27
mats.odmark@svenskakyrkan.se

 

 

Mer information om kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten

Begravningsombud är Bo ForslundOmbudet nås på tel: 070-651 89 48 eller e-post bo@forslund.pro 

 

 

Alla kyrkor, kapell, övriga ceremonilokaler och församlingshem inom Svenska kyrkan i Haninge bokas genom samma kontaktuppgifter som ovan.  

Varmt välkommen!