Dop Vigsel Begravning

Svenska kyrkan i Haninge finns som stöd och hjälp vid de viktiga, underbara och ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Vi kan vara en trygghet i glädje och sorg, och med lång erfarenhet av fina ceremonier vara till stöd och hjälp när livet förändras.

Bokning av dop, vigsel, begravning och gravsättning

Begränsningar på grund av pandemin
För närvarande gäller sommarens nya riktlinjer och lagregler för allmänna sammankomster som exempelvis gudstjänster som för t.ex. dop och vigsel och begravning. Myndigheterna har beslutat om ett tak på inomhusaktiviteter med anvisad plats till 50 personer MEN OBSERVERA att det antalet måste justeras nedåt med hänsyn till lokalens storlek samt smittspridningsrisken för sammankomsten. Från 29 september tas restriktionerna bort.  Läs mer om aktuella begränsningar här.>>

Bokning av dop, vigsel, begravning, gravsättning, gravskötsel och lokaluthyrning
E-post: haninge.bokning@svenskakyrkan.se  
Telefon: 08-555 670 10
Måndag-fredag kl. 09.00-12.00.

Bokning av dop och vigsel via webben: Vi återkommer till dig inom några dagar med bekräftelse på din bokning. 

Bokningssida för dop
Bokningssida för vigsel

Chef: Henrik Baudou Fjelkman 
08-500 658 77 
henrik.baudou.fjelkman@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen - gravrättsfrågor
Telefon: 08-555 670 30
Tisdag och torsdag kl 9-12
E-post: haninge.kyrkogard@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper dig med praktiska frågor angående
• gravplatser och gravar
• visning av gravplats
• gravrättsfrågor

Kyrkogårdarna
För praktiska frågor rörande Haninges kyrkogårdar (som ej gäller bokning), kontakta: Leif Elfmark 08-555 670 95 eller Daniel Hertz Wallin 08-500 658 71.

Kyrkogårdschef: Mats Odmark
Tel: 08-555 670 27
mats.odmark@svenskakyrkan.se

Mer information om kyrkogårdsförvaltningen och begravningsverksamheten

Begravningsombud: Bo Forslund 070-651 89 48 eller e-post: bo@forslund.pro 

Alla kyrkor, kapell, övriga ceremonilokaler och församlingshem inom Svenska kyrkan i Haninge bokas genom samma kontaktuppgifter som ovan.  

Varmt välkommen!