En liten pojke hjälper till att hälla vatten i dopfunten. Bakom pojken håller någon en bebis i dopklänning i famnen.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Dop i Svenska kyrkan

Här kan du läsa om dop i Svenska kyrkan. Dopet har ingen åldersgräns.

Dopet har ingen åldersgräns
i Svenska kyrkan döps både små barn, tonåringar och vuxna. Genom dopet blir den som döps en del av den världsvida gemenskap som kyrkan är. Här finns en större "familj" att vila i och återvända till. Här finns erbjudandet om att Gud är med oss alla dagar. 

Svenska kyrkan erkänner alla andra kristna samfunds dop. Dopet gäller en gång för alla och görs därför aldrig om.

Behöver jag som förälder vara troende?
Dopet av ett barn hänger inte på föräldrarnas tro. När ditt barn döps uttrycker du som förälder en vilja att barnet döps till den kristna tron och att barnet ska få vara en del av den kristna gemenskapen. 

Vuxendop
Ofta förknippar man dopet med det nyfödda barnet, men Svenska kyrkan är den kyrka i Sverige som döper flest vuxna. Som vuxen kan du anmäla att du vill tillhöra Svenska kyrkan och samtidigt begära undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse inför dopet. 

Dopgudstjänsten kostar ingenting
Det kostar inget att döpas oavsett om dopet sker i den egna församlingen eller någon annanstans.

Dopkläder
Det lilla barnet kan ha en dopklänning som är ganska lång. Dopklänningen symboliserar att det lilla barnet ska växa till sig i kunskap om vad dopet innebär. Det går också bra att ha andra kläder. Dopklänning eller dopdräkt är inget måste.
Det går att låna dopklänning av oss. Här kan du läsa mer om det.

Medlemskap
Den som döps i Svenska kyrkan blir också medlem. Dopet är den vanligaste vägen in i Svenska kyrkan. Som föräldrar eller annan vårdnadshavare kan ni också meddela att ni vill att ert barn ska vara medlem i kyrkan, barnet får då senare erbjudandet att döpas. 

Faddrar
Föräldrarna ber ofta någon person de vill ska spela en speciell roll i barnets liv att vara fadder. Det är något av ett hedersuppdrag. Ett annat namn på fadder är gudmor/gudfar. Att vara fadder innebär att man känner lite extra ansvar för sitt "gudbarn", det är en gåva att förvalta efter bästa förmåga. Enligt Svenska kyrkans kyrkoordning ska en fadder "vara döpt och villig att dela barnets kristna uppfostran". Men faddern behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan. 

 

 

En liten pojke i vit skjorta och grön fluga doppar sina fingrar i dopfuntens vatten.

Boka dop

Om du vill boka dop och eventuell lokal för dopkalas kan du antingen boka här på webben, besöka oss, ringa eller mejla.