Foto: Mats Karlsson

Dalarö begravningsplats

Dalarö begravningsplats invigdes 1871. Den anlades på mark som hade överlåtits av löjtnanten C F Braunerhjelm på gården Sandemar. Tillsammans med begravningsplatsen uppförs ett enkelt kapell. 1948 byggs ett nytt kapell och 1950 färdigställs klockstapeln. 1968 byggs en urnlund på nordvästra delen av begravningsplatsen och 1996 invigs minneslunden.

På begravningsplatasen finns följande gravskick

Kistgrav/urngrav

Minneslund

 

Adress: Kanalvägen 2, 137 71 Dalarö

Klicka på bilden för att besöka Dalarö begravningsplats virtuellt.