Barn 0 till 6 år

Vi vill att varje barn ska få känna trygghet, glädje och gemenskap i våra grupper. Vi vill också att barnen ska få känna sig värdefulla och viktiga.

Barn 0-6 år Jordbro kyrka

ÖPPNA GRUPPER – Drop in

 

ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-6 år

En mötesplats där kontakter knyts mellan både föräldrar och barn. Bra lek- och sysselsättningsmaterial för både barn och vuxna. Gemensam fika.
Onsdagar 9-11.30 (skapande)
Fredagar 9-11.30 (rytmik)
Öppen grupp, ingen anmälan krävs.
Kontakt: maria.bryntse@svenskakyrkan.se
08-500 658 63

 

 

FASTA GRUPPER – föranmälan krävs

 

BABYMASSAGE 0-6 mån
Torsdagar 10-11.30, start 5/11
Babymassage är ett bra sätt att komma närmare sitt barn och ger tillfälle att vara tillsammans i lugn och ro. Det sker via olika typer av kärleksfull beröring som stimulerar barnets sinnen.
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: ylva.lundgren@svenskakyrkan.se 08-555 670 22

BABYRYTMIK 0-1 år
Torsdagar 10-11.30, start 5/11
En grupp för barn och föräldrar med fokus på gemenskap, musik och glädje. Ett musikaliskt sätt att komma nära varandra. Gemensam fikastund
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: karolina.sundbaum@svenskakyrkan.se 
08-555 670 50

 

ANMÄLAN
Öppna grupper: Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29
Adress: Moränvägen 17, Jordbro

barn 0-6 år Vendelsö kyrka

ÖPPEN GRUPP - drop in
 

BARN OCH FÖRÄLDRARGRUPP 0-6 år 
Måndag, tisdag, torsdag kl. 9:00-11.30
En mötesplats där kontakter knyts mellan både föräldrar och barn. Lek- och sysselsättning för både barn och vuxna. Gemensam fika. Drop in. Ingen anmälan krävs.
Kontakt:
ingrid.winberg@svenskakyrkan.se
Tel: 08-555 670 75 / 076-107 63 64

 

FASTA GRUPPER - föranmälan krävs

 

BABYMASSAGE,
0-7 månander

Måndagar 10-11:30
Babymassage är ett bra sätt att komma närmare sitt barn och ger tillfälle att vara tillsammans i lugn och ro. Det sker via olika typer av kärleksfull beröring som stimulerar barnets sinnen. 
Anmälan: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: elin.klasson@svenskakyrkan.se
08-555 670 76

 
Babyrytmik, 0-1 år 

Tisdagar 9-11.30
En grupp för barn och föräldrar med fokus på sång, rytmik och glädje. Gemensamt fika. 
Anmälan: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: elin.klasson@svenskakyrkan.se
08-555 670 76 

 

ANMÄLAN:
Öppna grupper: Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29

Adress:
Skomakarvägen 18, Vendelsö
Tel: 08-555 670 75 och  076-107 63 64

 

Barn 0-6 år S:t Eskils kyrka


ÖPPNA GRUPPER  - Drop in

 

BABYCAFÉ 0-10 månader
Onsdagar kl. 13.00-15.30. 
En mötesplats för föräldrar och barn. Sång, lek och glädje. Byt erfarenheter med andra. Samtala kring olika teman som föräldraskap och dop mm. Vi har alltid en fikastund tillsammans. 
Ingen anmälan krävs. 
Kontakt: birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se
08-555 670 57

 

ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-3 år

Måndag, tisdag, torsdag kl. 9.00 -11.30 
En mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter kan knytas. Bra lek- och sysselsättningsmaterial för både barn och vuxna finns. Gemensam fikastund. 
Ingen anmälan krävs.
Kontakt: malin.frixon@svenskakyrkan.se
08- 555 670 68


FASTA GRUPPER - föranmälan krävs

 

BABYGRUPP 0-1 år 
Fredagar kl. 9:00-11.30.
Lek-, sång- och rörelseglädje, för de allra minsta.
Anmälan krävs: 
haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: mia.lundkvist@svenskakyrkan.se
08-555 670 45

 

BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-6 år 
Fredagar kl. 9.00-11.30. 
En mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter kan knytas. Lek- och sysselsättning för både barn och vuxna finns. Gemensam fikastund.
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: malin.frixon@svenskakyrkan.se
08-555 670 68

 

BABYMASSAGE 0-6 mån 

Digitalt via länk till tre förinspelade pass.
Ett bra sätt att komma närmare sitt barn och ger tillfälle att vara tillsammans i lugn och ro. Olika typer av kärleksfull beröring stimulerar barnens sinnen. 
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se 
08-555 670 57

 

BABYRYTMIK 0-1 år 

Måndagar kl. 13.00-15.00
En grupp för barn och föräldrar med fokus på sång, rytmik och glädje. Ett musikaliskt sätt att komma nära varandra. Gemensam fikastund.
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se 
08-555 670 57

 

SMÅBARNSRYTMIK 1-2 år 
Torsdagar kl. 13.00-15.00
En grupp för barn och föräldrar tillsammans i sång, rytmik och glädje. Ett musikaliskt sätt att komma nära varandra. Gemensam fikastund.
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: birgitta.ohlsson@svenskakyrkan.se
08-555 670 57

 

ANMÄLAN:
Öppna grupper:
Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29

 

Barn 0-6 år Dalarö

ÖPPNA GRUPPER - Drop in

 

 ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP ”Kyrkis”0-6 år
Tisdag, torsdag, fredag 9-13.
Lek, pyssel, gemensamt fika och sång. Gammelgården

Ingen föranmälan krävs. 
Kontakt: 

linda.tillberg.eriksson@svenskakyrkan.se
08-501 529 90

 

ANMÄLAN:
Öppna grupper: Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29
Adress: Odinsvägen 5, Dalarö

barn 0-6 år Tungelsta kyrka

ÖPPNA GRUPPER - Drop in

 

ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-6 år
Tisdagar 9-11.30
Torsdagar 9-11.30 (rytmik)
På torsdagar börjar vi kl. 9 med småbarnsrytmik. 
En mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter kan knytas. Stimulerande lekmaterial, sångstund och gemensam fika.
Öppen grupp, ingen föranmälan krävs.
Kontakt: mina.jarlestrom@svenskakyrkan.se 
08-500 658 76

ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP ”UTIS” 0-6 år
Fredagar 9-11.30
I kyrkans lekpark med uteleksaker framme och grillen tänd. Ta själva med det ni vill grilla.
Öppen grupp, ingen föranmälan krävs
Kontakt: mina.jarlestrom@svenskakyrkan.se 
08-500 658 76

 

ANMÄLAN:
Öppna grupper: Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29
Adress: Kvarnvägen 30, Tungelsta

 

Barn 0-6 år Västerhaninge församlingshem

ÖPPNA GRUPPER – Drop in

 

BABYCAFÉ 0-1 år
Torsdagar 9-11.30
En mötesplats för föräldrar med små barn. Vi har sångstund, umgås och byter erfarenheter. Gemensam fikastund. 
Öppen grupp, ingen anmälan krävs
Kontakt: mina.jarlestrom@svenskakyrkan.se
08-500 658 76

 

 

ÖPPEN BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-6 år
Måndagar 9-11.30
Fredagar 9-11.30
En mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter kan knytas. Stimulerande lekmaterial och gemensam sångstund och fika. Med möjlighet till utelek och grillning.
Öppen grupp, ingen anmälan krävs.
Kontakt: annette.bjorknas@svenskakyrkan.se
08-55567067

 

FASTA GRUPPER – föranmälan krävs

 

 

BARN OCH FÖRÄLDRAGRUPP 0-1 år
Tisdagar 9-11.30
En mötesplats för barn och föräldrar där nya kontakter kan knytas. Stimulerande lekmaterial sångstund och fika. 
Anmälan krävs: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Kontakt: 08-555 670 67
annette.bjorknas@svenskakyrkan.se

 

ANMÄLAN:
Öppna grupper: Bara att droppa in.
Fasta grupper: Skicka e-post till: haninge.ung@svenskakyrkan.se
Har du frågor?
Kontakta gärna Tobias Jonson, haninge.ung@svenskakyrkan.se 
eller tel. 08-555 670 29
Adress: Kyrkvägen 7, Västerhaninge