Barn 0 till 6 år

Vi vill att varje barn ska få känna trygghet, glädje och gemenskap i våra grupper. Vi vill också att barnen ska få känna sig värdefulla och viktiga.

Just nu är stora delar av barnverksamheten pausad utifrån de restriktioner som gäller med anledning av Corona. För barn och föräldrar anordnas varje vecka utomhusaktiviteter i mindre grupper - se vidare under ”Utomhuskul”.