Barn och familj

Barnverksamheten i Svenska kyrkan i Haninge är bred och uppskattad med grupper för både små och stora barn. Här kan du läsa mer och förhoppningsvis hitta en grupp som passar dig!

Just nu är stora delar av barnverksamheten pausad utifrån de restriktioner som gäller med anledning av Corona. För barn och föräldrar anordnas varje vecka utomhusaktiviteter i mindre grupper - se vidare under ”Utomhuskul”.

Varje vecka samlas flera hundra barn och unga för att delta i våra verksamheter. Barngrupperna är relativt små, för att skapa trygghet och gemenskap. Grupperna är åldersindelade där fokus ligger på lek-, sång- och rörelseglädje, för de allra minsta. För de lite större barnen finns grupper som träffas för att pyssla, baka, se på film och umgås. I Svenska kyrkan i Haninge får stora som små också lära känna kyrkans tro, kultur och traditioner.

Hitta barnaktiviteter nära dig