Meny

Att vara kyrkvärd

I varje gudstjänst möts du av dem - kyrkvärdarna. Den som är kyrkvärd har en central roll i mötet med gudstjänstbesökarna och ser till att alla känner sig välkomna. Att vara kyrkvärd är ett hedersuppdrag med en lång historia.

 

Vem kan bli kyrkvärd?

Kyrkvärden är en ideell (oavlönad) medarbetare som har olika uppdrag i gudstjänsten. För att bli kyrkvärd behöver du vara döpt och medlem i Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år och vara bosatt i Haninge. Kyrkvärden utses formellt av församlingsråden. Nya kyrkvärdar tjänstgör ofta tillsammans med en mer erfaren kyrkvärd, på så vis lär de sig av varandra. Varje kyrkvärd medverkar i minst en gudstjänst per månad.

Vad gör en kyrkvärd?

I Svenska kyrkan i Haninge deltar kyrkvärdarna i det praktiska genomförandet av en gudstjänst. Innan gudstjänsten kan det innebära att hjälpa till att ställa iordning gudstjänstrummet, t ex hänga upp siffror som visar dagens psalmnummer, förbereda nattvarden, tända ljus och hälsa deltagarna välkomna. Under gudstjänsten deltar kyrkvärden aktivt genom till exempel att hälsa välkommen, läsa söndagens texter, samla in kollekten, tända ljus vid tacksägelsen (när de som döpts, vigts eller avlidit i församlingen uppmärksammas), leda förbönen och dela ut nattvarden tillsammans med prästen. Efter gudstjänsten deltar kyrkvärden i kyrkkaffet och kan då ta kontakt med nya gudstjänstdeltagare. Ibland kan kyrkvärden hjälpa till med att ställa iordning kyrkkaffet. Kyrkvärden räknar och redovisar kollekten tillsammans med de anställda.

Kyrkvärdarnas historia

Det finns en lång historisk tradition av att församlingsmedlemmar deltagit i och haft särskilt ansvar för olika delar av församlingens praktiska angelägenheter. Redan på 400-talet nämns kyrkvärdar som en viktig funktion i den tidiga kyrkan i det romerska riket, vilket tycks höra samman med att man började bygga kyrkor och fick egendom och ägodelar att förvalta. Det var kyrkvärdarnas uppgift att vårda, förvalta och försvara denna kyrkliga egendom. I Sverige hittar vi detaljerade beskrivningar av kyrkvärdarnas uppgift i de svenska landskapslagarna och så fort en kyrka byggdes, fanns också kyrkvärdar på plats som arbetade tillsammans med prästen.

Fortfarande är uppdraget som kyrkvärd ett hedersuppdrag. Församlingsrådet utser kyrkvärd på förslag av Kyrkoherden som sedan utövar tillsyn över kyrkvärdarnas verksamhet.

Vill du också bli kyrkvärd?

Om du är intresserad av att bli kyrkvärd, ta kontakt med den som är distriktspräst i din kyrka eller kontakta:
Dalarö-Ornö-Utö församling: Per-Hilmer Larsson, 08-501 529 91
Västerhaninge-Muskö församling: Jonatan Mattsson, 08-500 658 57
Österhaninge församling: Eva-Britt Löf Hansson 08-500 658 87