Alla barn i centrum-träffar

För föräldrar med barn 0-12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan förälder och barn. Under fyra träffar med olika teman ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla, hur föräldrar kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

Grupper för dig som är förälder

Se filmen där Ylva berättar om vilka föräldragrupper vi erbjuder i Svenska kyrkan i Haninge.

ABC-Träffar 3-12 år

ABC-träffarna hålls av utbildade ledare där vi utbyter erfarenheter och får ta del av forskning inom området att stärka relationen förälder och barn. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Gruppen träffas fyra till fem gånger. I samarbete med Haninge kommun. 

S:T ESKILS KYRKA
Datum: 12/10, 26/10 och 23/11
Tid: 18–20.30
Ledare: Birgitta Østby och Else-Maj Löfgren Tinnerholm
Tel: 076-109 00 15
Anmälan: birgitta.ostby@svenskakyrkan.se 


VÄSTERHANINGE FÖRSAMLINGSHEM
Datum: 11/9, 18/9, 2/10, 9/10 och 4/12  
Tid: 18-20.30
Anmälan: ylva.lundgren@svenskakyrkan.se 


VENDELSÖ KYRKA 
 
Datum:  2/10, 16/10, 30/10, 13/11    
Tid: 18.30-21      
Anmälan: elin.klasson@svenskakyrkan.se


På Haninge kommuns hemsida kan du läsa mer om innehållet i träffarna och där finns också fler grupper att välja mellan:  Alla barn i centrum-träffar

ABC-träffar 0-2 år

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. I dag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en positiv utveckling i livet.

Det är det ABC-föräldraträffar handlar om! Träffarna vänder sig till dig som har barn i åldern 0 – 2 år och är kostnadsfria. Små barn är välkomna att följa med på träffarna.

Du tilldelas grupp efter din anmälan.
Anmäl ditt intresse till karin.bengtsson@svenskakyrkan.se