Alla barn i centrum-träffar

För föräldrar med barn 3-12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan förälder och barn. Under fyra träffar med olika teman ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar. Innehållet handlar bland annat om hur du som förälder kan främja ditt barns självkänsla, hur föräldrar kan arbeta för att stärka relationerna i familjen och hur konflikter kan förebyggas.

ABC-Träffar hösten 2022

ABC-träffarna hålls av utbildade ledare där vi utbyter erfarenheter och får ta del av forskning inom området att stärka relationen förälder och barn. Information och diskussion varvas med övningar och filmer. Gruppen träffas fyra-fem gånger. I samarbete med Haninge kommun. 

På Haninge kommuns hemsida kan du läsa mer om innehållet i träffarna och där finns också fler grupper att välja mellan:  Alla barn i centrum-träffar

S:T ESKILS KYRKA
Datum: onsdagar 21/9, 5/10, 19/10, 2/11 och 30/11
Tid: 18–20.30
Ledare: Birgitta Østby och Else-Maj Löfgren Tinnerholm
Tel: 076-109 00 15
Anmälan: birgitta.ostby@svenskakyrkan.se 


VÄSTERHANINGE FÖRSAMLINGSHEM
Datum: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10 och 21/11
Tid: 18-21
Anmälan: ylva.lundgren@svenskakyrkan.se