Foto: Erik Andersson

Samtal/Retreat

Samtal, stillhet och reflektion.

Någon att tala med

I Hammarö församling finns både präst och diakon, och en av deras viktigaste uppgifter är att möta människor. Till dem kan du vända dig för samtal och enskild själavård.

Pilgrimsvandring; vandra i gemenskap, bön och tystnad.

Välkommen att göra en pilgrimsvandring i Hammarö kulturbygd.

Kontakt samtal/retreat

Regina Piscator, präst 
054-51 24 22. regina.piscator@svenskakyrkan.se