Oscar Mellquist

Jordbrukare och godsägare på Hammarö

Det här är godsägaren Oscar Mellquist. Han levde mellan 1899-1952. En av hans livsgärningar var donationen av Säters gård och Kilene till Hammarö hembygdsförening, Landstinget och Hammarö kommun.

 

Vill du veta mer? 

Hammarö församling har gått med i kyrkogardsvandring.se. Här kan du läsa om många intressanta livshistorier som finns på våra kyrkogårdar.

Läs mer om Oscar Mellquists personhistoria:

https://www.kyrkogardsvandring.se/varmland/hammaro/norra-kyrkogarden/oscar-mellquist