Foto: fairtrade.se

Kyrka för Fairtrade

Hammarö församling är diplomerad som den första Kyrka för Fairtrade i Karlstads stift.