Foto: Andreas Ekängen

Hammarö församling

Ordinarie telefon- och öppettider församlingsexpeditionen

Mån-fre kl. 10.00 - 12.00
Mån-tis, tors-fre kl. 13.00 - 15.00

Telefon
054-51 24 00

E-post
hammaro.forsamling@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Regina Piscator 054-51 24 22, regina.piscator@svenskakyrkan.se

Postadress
Hammarö församling, Box 2011, 663 11 Hammarö

Besöksadress
Församlingsexpeditionen, Pilgrimsvägen 2, 663 44 Hammarö

Kyrkogårdsförvaltningen
Har du frågor gällande gravar och kyrkogårdar?
Ring oss på telefon 054-51 24 10,  måndag-fredag kl 10-12.
Adress: Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Vaktmästare
Hammarö kyrka 054-51 24 15
Skoghalls kyrka 054-51 24 16
Församlingshemmet Arken 054-51 24 17

Personal
Söker du någon av församlingens personal, se under fliken Personal

Adresser
Hammarö kyrka, Pilgrimsvägen 4, Hammarö
Skoghalls kyrka, Bruksgatan 1, 663 30 Skoghall
Arken, Båtvägen 2, 663 40 Hammarö
Mariakapellet, Pilgrimsvägen 7, Hammarö
Hammars gård, Pilgrimsvägen 6, Hammarö
Kyrkogårdsförvaltningen, Pilgrimsvägen 5, Hammarö

Kontakt präst

Vill du komma i kontakt med någon av församlingens präster?

Regina Piscator, kyrkoherde, tfn 054-51 24 22
regina.piscator@svenskakyrkan.se

Tomas Frylmark, komminister, tfn 054-51 24 20
tomas.frylmark@svenskakyrkan.se

Anders Ekelund Carlsson, komminister, tfn 054 51 24 21 anders.g.carlsson@svenskakyrkan.se 

Bli medlem i Svenska kyrkan

I Svenska kyrkan finns det alltid en plats för Dig. Du kan bli medlem oavsett om Du har varit medlem tidigare eller inte. Du är alltid välkommen!