Foto: Ulf Ekängen

Globala gruppen

Är du intresserad av en mer jämlik och rättvis värld? Varmt välkommen att engagera dig i Globala gruppen!

Globala gruppen

Globala Gruppen arbetar med internationella frågor genom Act Svenska kyrkan och SKUT - Svenska kyrkan i utlandet. Gruppen är också engagerade i miljöfrågor och Fair Trade, de arbetar för rättvisa och solidaritet.

Frivilliga/Resurspersoner

Gruppen har knutit till sig ett antal frivilliga s.k. ”resurspersoner” som ställer upp och hjälper till vid t.ex. församlingskvällar och försäljning av Fairtradeprodukter. Gruppen träffas ca en gång per månad. 

Vi behöver bli fler

Gruppen har stor betydelse och skulle behöva bli många fler. Är du intresserad av en mer jämlik och rättvis värld är du varmt välkommen att vara med. Ju fler vi blir desto roligare.

Ladda ner/Länkar:

Mer om Fair Trade
Ansökan till Kyrka för Fairtrade
Foldern "Kyrka för fairtade"
En världsvid rörelse
Anteckningar från IG's besök på Östanbäcks kloster
Ambassadörer för Fairtrade

Verksamhetsberättelser

Kontakt globala gruppen

Är du intresserad av att engagera dig i Globala gruppen? Kontakta Regina Piscator, 054-51 24 22, regina.piscator@svenskakyrkan.se

Kyrka för Fairtrade

Hammarö församling är diplomerad som den första Kyrka för Fairtrade i Karlstads stift.