Meny

Gravstenssäkring

På kyrkogårdsförvaltningen pågår arbetet med att säkerställa att alla gravvårdar klarar de krav på säkerhet som är föreskrivet av Centrala gravvårdskommittén. 

Så här går arbetet till:
Först provtrycks gravstenen och den ska klara 35 kg tryck från två håll. Om den inte klarar provtryckningen så läggs gravstenen ned på brädor inom gravplatsen och gravrättsinnehavaren informeras om vilken åtgärd som behövs samt ett prisförslag. När svar inkommit om hur man vill åtgärda sin gravvård så börjar arbetet med att montera upp gravstenen efter fastställda anvisningar. En gravsten som monteras efter den metod Hammarö församling använder har en garantitid på 25 år. Ca tre dagar i veckan går åt till att säkra gravstenar, därav kan det dröja innan stenen är återmonterad.

Kontakt gravstenssäkring

Har du frågor kring din gravsten eller vårt arbete med gravstenssäkring kontakta kyrkogårdsförvaltningen, Milena Andersson Kyrkogårdsföreståndare.

Tel 054-51 24 10
E-post till Milena Andersson