Foto: JockPetter Sönnfors

Volontär

Engagera dig som frivillig!

Volontär

Att vara volontär, frivillig medarbetare, är att vara till nytta och glädje för någon utanför den egna kretsen. Som frivillig medarbetare i Hammarö församling bidrar du med din tid, kunskap och erfarenhet till församlingens liv och arbete. Volontärskapet kan se olika ut. Vi har alla olika gåvor och kompletterar varandra. Vissa är beredda att hjälpa till under en kortare tid eller för ett specifikt uppdrag, andra önskar att engagera sig under lång tid. Arbetet organiseras genom regelbundna träffar där verksamheter och aktiviteter planeras och följs upp.  Alla krafter är goda krafter och välkomnas till församlingens grupp av frivilliga. Nya medarbetare är alltid välkomna. Hur kan du hjälpa till? Ta en kontakt!

Kringlorna

En grupp som arbetar för att hjälpa barn som lever under knappa förhållanden i Hammarö kommun. Kringlorna är gruppen för dig som vill bidra till att göra det möjligt för barn att delta i olika verksamheter som erbjuds. Kringlorna träffas några gånger varje termin för att planera och genomföra olika arrangemang till förmån för Hammarös barn. 

 

Kontakt

Johanna Gerdén, 054-51 24 25. johanna.gerden@svenskakyrkan.se

Minnesgåva

Lämna en minnesgåva till Hammarö församlings besöks- och blomsterfond.