Foto: Johannes Frandsen /IKON

Äldrekontakt

Vill du hjälpa äldre som känner sig ensamma? Bli volontär!

Vill du hjälpa äldre?

Bli en del av vår besöksgrupp och gör hembesök hos äldre som känner sig ensamma. Genom att bli volontär gör du skillnad i någons liv. Du får genomgå handledning och fortbildning kontinuerligt.

Välkommen att kontakta oss för att få veta mer.

Vill du ha någon att prata med?

Är du äldre och saknar ett socialt nätverk? Kan du inte ta dig ur din bostad? Känner
du dig ensam? Vänner, gemenskap och aktivitet är viktigt och ger livet mening.
Ta kontakt med kyrkans diakon för att få en volontär som kommer hem till dig.

Kontakt

Johanna Gerdén, diakon
Tel: 054- 51 24 25