Bilder till fastan och påsken
Kan användas till texten: Fira! Kristus är uppstånden
Vilken påskpsalm gillar du bäst? Fundera på varför.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påsktiden i Hammarby församling

Så här firar vi påsken och uppståndelsens glädje när vi är förhindrade att fira gudstjänst på det sätt som vi brukar.

Vid det första gryningsljuset var det ingen som hoppades något. Det fanns varken väntan eller förväntan. Det enda som fanns var besvikelse och sorg. Undret skedde ändå. Människors tro kan uträtta mycket – men inte detta. Människors otro kan hindra mycket – men inte detta. Tack Gud, för att det verkliga hoppet i världen inte är beroende av om vi orkar hoppas eller inte. Kraften är din – inte vår.

Caroline Krook

Andakter och böner i påsk

Vi kan inte mötas som vanligt men vi firar påskens uppståndelse och glädje på andra sätt. Här lägger vi under påsken upp förböner och andakter med start på Palmsöndagen.

Bönerna är skrivna av församlingens diakon Lena Bergcoutts. Andaktsfilmerna länkar till Youtube. Du hittar också Hammarby församlings filmer på Facebook.

Påskens andakter

Påskens förböner