Foto: Magnus Aronson, Ikon

Påsk i Hammarby församling

Nyhet Publicerad Ändrad

Vid det första gryningsljuset var det ingen som hoppades något. Det fanns varken väntan eller förväntan. Det enda som fanns var besvikelse och sorg. Undret skedde ändå. Människors tro kan uträtta mycket – men inte detta. Människors otro kan hindra mycket – men inte detta. Tack Gud, för att det verkliga hoppet i världen inte är beroende av om vi orkar hoppas eller inte. Kraften är din – inte vår.

Bönen i inledningen är skriven av Caroline Krook.

I denna ovanliga tid, när vi är förhindrade att fira våra gudstjänster, firar vi påsken och uppståndelsens glädje i Hammarby församling på ett annat sätt – med öppen kyrka. Du är välkommen till Vilunda kyrka för att tända ett ljus och sitta ner en stund. Varje halvtimme läser vi dagens Bibeltext, ber en bön och lyssnar till musik. Det finns möjlighet att samtala med en präst.

Skärtorsdagen: Öppen kyrka kl 17-19
Långfredagen: Öppen kyrka kl 11-13
Påskdagen: Öppen kyrka kl 11-13
Annandag påsk: Öppen kyrka kl 11-13.

Toisena pääsiäispäivänä  klo 13-15  Kirkko on auki. Voit sytyttää kynttilän, luemme pääsiäisen Raamatun tekstejä, kuuntelemme musiikkia. Mahdollisuus keskustella papin kanssa suomenkielellä.

Gud,

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. Vi ber för dem som känner oro och ängslan,  för dem som behöver hjälp och stöd. Vi ber om vishet och vägledning, så att vi kan fatta kloka beslut för oss själva och för varandra.

Vi ber om kraft och uthållighet för alla dem som har ett övergripande ansvar i samhället, för dem som arbetar inom sjuk- och hälsovården och alla andra som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om ett samhälle som värnar alla människors värde och värdighet.

Vi ber för dem som drabbats av sjukdom och för dem som är oroliga för sina närstående. Ge oss kraft att stödja varandra på det sätt vi kan. Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till oss med liv och inspiration. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn.
Amen.