Förbön för Palmsöndagen

Nyhet Publicerad

Herre, denna Palmsöndag sträcker vi våra armar lite extra högt upp emot dig
och ber att din heliga och helande kraft ska flöda ut över hela vår värld

Just nu lever många människor under extrem stress, rädsla, oro, isolering och akut sorg,
andra brottas med fysisk smärta och inre ångest
Herre, vi ber att du ska komma riktigt nära dem som på olika sätt mår dåligt
och fylla dem med värme och Helig Ande

till dem som upplever att de vandrar i ett stort mörker
och inte kan se en strimma av ljus just nu
ber vi att ditt rikes eviga ljus ska stråla
och att hopp om en ljusare framtid ska tändas i uppgivna modlösa själar

Herre, vi läser i Romarbrevet att lidandet skapar uthållighet,
uthålligheten fasthet och fastheten hopp –
vi ber dig i denna krisens tid att du ska rusta oss var och en
både de som jobbar inom myndigheter och oss andra – med denna uthållighet och fasthet och ett hopp som inte är en flyktig känsla utan ett hopp som kommer ur vissheten om att du kom till jorden och dog för oss

Herre, denna Palmsöndag tackar vi dig för att din kärlek genom dopet har ingjutits i våra hjärtan
och vi fylls av tacksamhet mot dig för den omsorg du har om oss när vi allra mest behöver den

Gå bort till byn där framme! kallar Jesus sina lärjungar
Låt oss lyssna vart han kallar oss var och en idag
Vem finns där framme i ditt liv, i din närhet just nu?
Låt oss sluta en kärlekens omfamning runt vår jord i en tid av maktlöshet och förfäran
Låt det sinnelag råda hos oss som fanns hos Jesus Kristus
när han tog en tjänares gestalt och blev en av oss

Välsignade är alla de läkare, sjuksköterskor och de som jobbar inom äldrevården som varje dag sätter andras hälsa framför sina egna liv och räddar många under denna tid
Beskydda dem Herre från att själva smittas och var nära deras familjer

Vi ber också för de som avlidit i denna pandemi
Vi ber för de närstående som blivit lämnade kvar
För alla som kunnat ta avsked och för alla som inte fick möjlighet till det
Vi ber också för alla som förlorat sina arbeten, alla som varslats
och alla småföretagare som går i konkurs
Vi lyfter denna brustna värld upp inför dig där du kommer ridande på en åsna
Vi ber att du möter och ser var och en
Vi ber att du med din milda kärleksfulla blick kan ge oss frid, tröst och nytt livsmod

Och vi tackar dig Herre för att du är Gud, du gav oss ljuset
Även i denna tid vill vi hylla dig ty du är god och full av nåd
Vi instämmer med folket som lade sina mantlar inför en ödmjuk frälsare
genom att sprida blåsippor och tussilago i din väg
och vi ropar: Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn!

Amen.


Text: Lena Bergcoutts