Förbön för långfredagen

Nyhet Publicerad

Barmhärtige Gud
Liksom Paulus utrycker i sitt första brev till Korinth
så känner vi oss svaga, rädda och fulla av ängslan i denna tid
Men låt oss ta till oss hans lärdom om att vår tro inte ska vila på mänsklig vishet
utan på Guds kraft

Idag sörjer vi och hela vår kristna värld med oss
att ett uppgivet och uppviglat folk korsfäste och dödade härlighetens Herre
vi sörjer samtidigt på ett särskilt sätt att vi genom vår egen bortvändhet
har del i skulden över att Jesus blev hånad, utlämnad och dödad

Vi tackar för Guds stora nåd
och försöker att begripa den oändliga kärlek som ryms i den handling som Gud Fader utförde genom att låta sin son födas och dö för att befria oss från döden och förlåta våra, mänsklighetens alla synder och brister
denna gåva befriar oss till ett liv i sanning och förnyelse
Vi får makt att lämna död och själviskhet bakom oss
och blicka framåt mot ett liv i överlåtelse och kärlek till varandra

Vad är djupare än denna Kristi kärlek?
Ingen storm kan välta den klippa som är Guds Heliga Berg
I en tid av oro och förkrossande nyheter varje dag
stannar vi upp inför ditt heliga andetag
Du ger oss livet och vårt första andetag och när vi på vår sista dag
lämnar vår kropp här på jorden ger vi dig vårt sista andetag
och tackar för möjligheten till att där och då få förenas med dig

Du bar ditt kors upp till Golgata
Du levde ett liv i tillit till Gud och allt du gjorde var präglat av upprättelse och kärlek
Låt oss denna långfredag få gå djupt in i denna Kristi förening – där våra liv kan få sammankopplas med det flödet av kärlek och liv, att vi kan sträva efter mer rättvisa i vår värld
Detta kan ge oss kraft att röra oss ifrån destruktiva krafter, nedbrytande tankar
och gemenskap som präglas av rädsla för olikhet och förnyelse

Med öppna armar sträcker Jesus ut sin famn emot vår värld
hänger på sitt kors idag i uthållighet, fasthet och hopp
han ser oss var och en med kärlek och ett öppet milt sinne
han vill oss väl och vill att vi med hela vårt hjärta ska vända om i våra liv
och överlämna varje område, relation och beroende till honom

Åh du stora Gud. Tag emot oss denna Långfredag. Tag emot vad vi vill lämna här hos dig idag. Och låt oss gå ut, emot påskens högtid burna av din förlåtelse.

Amen

Text: Lena Bergcoutts