Hammarbykören

Hammarbykören består av drygt 20 sångare som sjunger cirka en gång per månad i vanliga gudstjänster.

Vilka är vi?

Vi är en blandad kör (både män och kvinnor) på drygt 20 sångare, med ett åldersspann från cirka 25 till 80 år.

Vad och hur gör vi?

Kroppen är sångarens instrument. Därför börjar vi alltid våra körövningar med uppvärmning av kroppen, i form av avslappnings- och andningsövningar. Sen "stretchar" vi rösten och kontrollerar att vi använder hela kroppen när vi sjunger - detta för att inte skada stämbanden. Vi får också regelbundet hjälp av en sångpedagog både individuellt och i grupp. Varje körmedlem får en lektion per termin hos vår sångpedagog.

Vad sjunger vi?

Vi sjunger sånger av olika svårighetsgrad och genrer bland annat ett större verk per år. Kan du noter är det bra men inget absolut krav. Vi försöker blanda gamla kända stycken med nya, och hoppas att församlingen upplever ett "återhörandets" glädje när vi sjunger de bekanta sångerna.

Vad har vi för uppgift?

Kören är knuten till Hammarby församling och vi sjunger främst på gudstjänster i församlingens kyrkor; första advent, julottan och påskdagen är tre viktiga tillfällen, men också vid allhelgonatid och konfirmationer. Vid alla sådana tillfällen sjunger vi sånger som anknyter till respektive helg.
Vid några tillfällen på året sjunger vi sånger av mer profan karaktär, som till exempel vår årliga vårsoaré. förutom vårkonserten så har vi också en längre traditione att ha en julkonsert i Hammarby kyrka. Vi brukar också framföra ett större klassiskt verk varje år tillsammans med professionella solister och musiker, som till exempel Juloratorium av Camille Saint-Saëns och Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson. Vi samarbetar ibland med andra körer, till exempel Väsbykören, Edskören och Fresta seniorkör. Då får vi tillfälle att sjunga tillsammans och utbyta erfarenheter med varandra.

Vi åker även på körresor både i och utanför Sverige. Ibland själva, för att öva inför en större konsert eller bara för att umgås och framträda i någon lämplig kyrka på orten vi besöker, ibland tillsammans med andra körer. Vi har bland annat besökt, och sjungit i både Irland och Danmark.

Tycker du det låter intressant? Vill du vara med? Kontakta då vår körledare Mats Gålnander. Eller varför inte komma ner en kväll och ”prova på” – vi repeterar varje tisdag klockan 18.30-20.30 i Vilunda kyrka. Från klockan 18 finns det fika i församlingshemmet.

Välkommen!