Foto: Gerd Altmann/Pixabay.com

GDPR: Deltagare i verksamhet

Så här skyddas dina personuppgifter om du deltar i verksamhet inom Hammarby församling.

Behandling av personuppgifter

För de allra flesta verksamheter i Hammarby församling behövs ingen hantering av personuppgifter. Men för vissa verksamheter som sträcker sig över tid, till exempel körer, läger eller andra tillfälliga verksamheter, behöver vi lagra personuppgifter om dig, nämligen de som du själv angivit. Grunden för den här behandlingen är medgivande. När verksamheten är över raderas de uppgifter vi har om dig.

För vilka ändamål behandlas dina personuppgifter?

Alla personuppgifter som Hammarby församling samlar in behandlas för ett särskilt ändamål. Dina uppgifter hanteras enbart utifrån de behov som finns i församlingens verksamhet. Exempel på sådana behov är bland annat olika former av kommunikation till dig om innehåll i verksamheter (exempelvis tid och plats för en kör ) eller en lista på allergier (exempelvis inför ett läger).

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de personuppgifter som vi behandlar om dig samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att du kan bevisa din identitet.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vid frågor om församlingens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Hammarby församling

GDPR – Så här skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Hammarby församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

GDPR: Medlem

Så här skyddar Hammarby församling dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

GDPR: Ideell

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt i Hammarby församling.

GDPR: Deltagare i verksamhet

Så här skyddas dina personuppgifter om du deltar i verksamhet inom Hammarby församling.

GDPR: Ungdomsledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ungdomsledare i Hammarby församling.

GDPR: Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Hammarby församling.

GDPR: Bilder och foton

Så här hanteras bilder i Hammarby församling.