Foto: Gerd Altmann/Pixabay.com

GDPR: Bilder och foton

Så här hanteras bilder i Hammarby församling.

Behandling av personuppgifter

Hammarby församling använder ofta bilder på vår hemsida, i tryckt material och i sociala medier för att berätta både i text och bild om församlingens verksamhet.  Bilderna vi tar används alltså i olika former av tryckt informationsmaterial, i församlingens folder som skickas ut till samtliga hushåll i församlingen, på vår egen webbplats och på sociala medier.

Ett skriftligt samtycke upprättas alltid innan fotograferingen där syfte och lagringstid anges och du kan när som helst upphäva ditt samtycke genom att kontakta: Hammarby församling 

Den som finns på bild i vår bildbank har rätt att få tillgång till dessa bilder, och även kräva att de raderas. Den som samtyckt till att bli fotograferad kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke. Vill du dra tillbaka ditt samtycke kontaktar du Hammarby församling. Den användning som gjorts av bilderna innan samtycket tas tillbaka påverkas inte av att samtycket dras tillbaka.

För den som finns på bild i bildbanken och inte tycker att Hammarby församlings hantering av bilder är korrekt, finns möjlighet att klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Integritetsskyddsmyndighetenär tillsynsmyndighet när det gäller all hantering av personuppgifter, dit även bilder på personer räknas.

Vid frågor om församlingens behandling av dina personuppgifter kan du kontakta Hammarby församling

GDPR – Så här skyddar vi dina personuppgifter

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter. Hammarby församling skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

GDPR: Medlem

Så här skyddar Hammarby församling dina personuppgifter som medlem i Svenska kyrkan.

GDPR: Ideell

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du arbetar ideellt i Hammarby församling.

GDPR: Deltagare i verksamhet

Så här skyddas dina personuppgifter om du deltar i verksamhet inom Hammarby församling.

GDPR: Ungdomsledare

Så här skyddas dina personuppgifter om du är Ungdomsledare i Hammarby församling.

GDPR: Avtal

Så här skyddar vi dina personuppgifter om du sluter ett avtal med Hammarby församling.

GDPR: Bilder och foton

Så här hanteras bilder i Hammarby församling.