Foto: Mariana Anatoneag Photoart/Pixabay.com

Församlingsinstruktion: Undervisning

Varje församling har ett undervisande uppdrag som tar sin utgångspunkt i dopbefallningen ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”. (Matt 28:19)

Pastoralt program: Undervisning

Församlingens hållning skall vara att hjälpa människor att själva, utifrån sin egen livssituation och erfarenhet, formulera sina frågor och söka svar. Utifrån människors behov och erfarenheter kan undervisningen vara teoretisk/kunskapsförmedlande eller reflekterande/medvandrande och bedrivas utifrån olika pedagogiska metoder. En grundhållning är att tala med människor, inte till människor. Syftet med undervisning om kristen tro är att bidra till växande i tro och goda handlingar, och ge förtrogenhet med kyrkans traditioner. Församlingen skall vara en gemenskap för att stödja människor att tolka sitt liv på dopets grund, inspirera till delaktighet och ansvar i församlingslivet, samt lägga en grund för framtida engagemang. När det gäller undervisning för barn och unga är skolorna en viktig arena för att skapa relationer och intresse för församlingens verksamheter.

Mål

Vi vill utveckla och öka utbudet av mötesplatser för undervisning och fördjupning i den kristna tron med flera samtals- och studiegrupper, retreater och meditation.

Vår körverksamhet är en trappa med barnkörer från 4 år och uppåt, ungdomskör från 13 år, till olika vuxenkörer. Den trappan ska vi utveckla och fördjupa. Körerna skall vara ett sammanhang för gemenskap och glädje och stimulera till musikalisk utveckling samt berika församlingens gudstjänster.

Vi vill att församlingen skall vara en rekryterande miljö för unga till arbete i Svenska kyrkan. Detta vill vi göra genom att inrätta en projekttjänst för ungdomar på 10 månader, varje år. Tjänsten skall vara ett mål för ungdomar som är aktiva i församlingen, är konfirmerade, har genomgått församlingens ledarutbildning och varit ledare i någon verksamhet.