Foto: Henning Westerkamp/Pixabay.com

Församlingsinstruktion: Mission

Jesus sade till dem igen: Frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. (Joh 20:21) Mission är vår kallelse och sändning att vara kyrka i världen här och nu. Vi är utsända i samhället och i världen med ett uppdrag att föra ut evangeliet om Guds kärlek. Detta uttrycker vi genom att fira gudstjänst, utöva undervisning och bedriva diakoni.

Pastoralt program: Mission

Församlingen har en omfattande lågtröskelverksamhet i form av öppna verksamheter i Vilunda församlingshem. Där möter människor kyrkan på ett välkomnande och bekräftande sätt. Där lär människor känna kyrkan öppet och kravlöst vilket ofta leder vidare till ett fördjupat engagemang i församlingen. Vi vill fortsätta värna om dessa mötesplatser. Våra kyrkor Vilunda och Hammarby har stor betydelse för människor då de på ett ordlöst och stilla sätt förmedlar känslor av gudsnärvaro och frid. Vi vill sträva efter att kyrkorna skall vara tillgängliga både för gudstjänst och för enskild andakt. Detta gäller särskilt Vilunda kyrka som ligger centralt placerad, där många människor rör sig och söker sig till kyrkorummet. Hammarby kyrka är för många människor förknippade med högtid och tradition, de flesta kyrkliga handlingarna firas här.  Det är en utmaning för församlingen att öka tillgängligheten till kyrkorna då de på olika sätt skapar relationer med människor och berättar om Gud. Musiken som framförs i våra kyrkor har särskild betydelse för att nå människor som vanligtvis inte söker sig till församlingens gudstjänster och verksamheter. Genom att tolka upplevelser och känslor talar musiken ett annat språk än det talade. Missionen sträcker sig utanför församlingens och Sveriges gränser. Församlingens internationella grupp har en samlande funktion när det gäller församlingens arbete med insamlingar och information i samband med kampanjer. Församlingen vill aktivt verka för en bättre värld genom att bidra ekonomiskt till fattigdomsbekämpning, katastrofhjälp, skola och sjukvård samt stödja arbetet för mänskliga rättigheter i vår församling och i hela världen.

Mål

Vi vill erbjuda ett varierat och brett musikutbud. Vi ska värna om den lunchmusik vi har förmånen att kunna ha varje vecka. Med den kan vi nå människor som kanske inte skulle hitta till kyrkan annars. I samband med den fyller också sopplunchen ett viktigt behov av gemenskap med andra människor en stund.

Vi vill fortsätta att värna lågtröskelverksamheter i form av öppna verksamheter på dagtid i Vilunda församlingshem. Vi vill även erbjuda en öppen verksamhet på eftermiddags/kvällstid som fungerar för familjer och yrkesverksamma.

Vi vill utveckla församlingens internationella verksamhet, med kampanjer och insamlingar och bidra ekonomiskt till fattigdomsbekämpning, katastrofhjälp, skola och sjukvård samt stödja arbetet för mänskliga rättigheter i vår församling och i hela världen.

Församlingen skall aktivt kommunicera ut varumärket Svenska kyrkan, med relevant information.