Foto: Robert Cheaib/Pixabay.com

Församlingsinstruktion: Gudstjänst

Men alla som kommer till dig skall jubla av glädje över dig. De som längtar efter din hjälp skall alltid säga: ”Herren är stor. ” (Psaltaren 40:17) Vår församlingsgemenskap skall präglas av att vi är människor som samlas för att fira gudstjänst. Gudstjänsten är den centrala mötesplatsen.

Pastoralt program: Gudstjänst

Tillsammans vill vi; anställda, förtroendevalda, kyrkvärdar och församlingsbor, möjliggöra ett varierat gudstjänstliv med mänsklig värme och andligt djup. Värden som skall genomsyra gudstjänstlivet är; angeläget, gemenskap och glädje. Detta uttrycks i den bön som inleder varje gudstjänst i församlingen:

Gud

Tack för vår gemenskap, med dig och varandra.

Tack för att du älskar oss precis som vi är, med alla våra tankar och känslor.

Vi ber att denna gudstjänst skall förmedla ett budskap som är angeläget, tänkvärt och nära. Vi vill ta emot det och ge vidare Evangeliet om din son Jesus Kristus med glädje. Amen.

Musiken har stor betydelse för att förmedla och förstärka det kristna budskapet och komplettera det talade ordet. Dessa värden vill vi också förmedla i mötet med människor i samband med de kyrkliga handlingarna. Vi vill vara medvandrare i livets stora stunder då människor i glädje och sorg möts i våra kyrkor. Vi skall på ett omsorgsfullt och respektfullt sätt bemöta människors olika traditioner och livstolkningar samtidigt som vi skall värna om kyrkans tro och tradition.

Mål

Vi vill kontinuerligt utveckla gudstjänsterna med små och stora genom att sätta barnen i centrum. Vi vill fokusera på ett kreativt gudstjänstplanerande med många delaktiga, där barns och ungas uttryckssätt får ta plats. Vi vill utveckla arbetet med att skapa utrymme för barn även i högmässorna t.ex. genom aktiviteter för barn i lekkyrkan ”Lilla Vilunda” och fortsätta arbetet med särskilda kyrkvärdar för barn. Ungdomar skall få prova på uppdraget som kyrkvärdar genom att få vara ungdomskyrkvärdar under handledning.

Församlingens gudstjänster skall uppmuntra människor till aktiv medverkan och förmedla upplevelser av delaktighet och gemenskap. Vi vill sträva efter att tydliggöra en koppling mellan verksamheterna och gudstjänstlivet. Detta vill vi uppnå genom att uppmuntra besökarna i vardagsverksamheterna till medverkan i förberedelse och firande av gudstjänster, veckomässor och andakter.

Vi skall värna olika musikstilar i gudstjänsten, och vårda en tillåtande atmosfär där frivilliga kan bidra utifrån sina förutsättningar. Församlingssången skall uppmuntras och stärkas.

Vi vill vända en nedåtgående trend och öka dop- och konfirmationsstatistiken.