En gångväg i en park.
Foto: Linda Mickelsson /Ikon

Föredrag och samtal

Välkommen på föredrag, samtal och föreläsning med både personal från församlingen och inbjudna gäster.

Kalendern fungerar inte

Kalendern visar inte händelser som det är tänkt. Vi beklagar att det ställer till problem för dig och ber dig att titta i vår fullständiga kalender så länge.

Om det inte står något annat behöver du inte anmäla dig i förväg. Bara kom!

Föredragen äger rum i Vilunda församlingshem ca 12.30–14.00 i samband med kyrkkaffet. Det finns möjlighet att fira gudstjänst klockan 11 i Vilunda kyrka och fika innan föredragen börjar.